دانشگاه الزهرا
برگزاری اولین جلسه دفاع دانشجوی دکترای مشترک دانشگاه الزهرا(س) و دانشگاه گرونینگن هلند
ارسال شده در تاریخ 1397/06/26
ساعت 08:26
در راستای قرارداد دکترای مشترک سال 2016 مابین دانشگاه الزهرا و دانشگاه گرونینگن هلند، فاطمه تاجیک، دانشجوی دکتری فیزیک، مراحل تحصیل و تحقیق و پژوهش خود را در این دو دانشگاه با راهنمایی دکتر امیر علی مسعودی و دکتر محمد خرمی از گروه فیزیک دانشگاه الزهرا و پروفسور جرج پالاسانتزاس از دانشگاه گرونینگن به انجام رساند . این دانشجو در تاریخ 14 سپتامبر 2018 از رساله خود در دانشگاه گرونینگن دفاع نمود. دکتر امیر آقا محمدی از گروه فیزیک دانشگاه الزهرا داوری این رساله را عهده دار بود. جلسه دفاع رساله دکترای این دانشجو در تاریخ 15 مهر ماه 97 نیز در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد. عنوان پایان نامه ایشان :
»Casimir Torques and Lateral Forces; Influence of Optical Properties and Surface Morphology«
می باشد.
تحقیقات این دانشجو و همکاری‌های بین دانشگاه الزهرا و دانشگاه گرونینگن هلند و نیز موضوع رساله دکترای وی موجب استخراج تعداد شش6 مقاله ISI گردیده است که سه مقاله از درجه اعتبار بالایی برخوردارند.

ارسال کننده:
تعداد بازدید:598
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+