دانشگاه الزهرا
بازدید رئیس و معاونین دانشگاه از روند ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی
ارسال شده در تاریخ 1397/06/26
ساعت 14:31
 
دکتر ملانظری، رئیس دانشگاه الزهرا(س)، دکتر بختیاری ،معاون دانشجویی و دکتر مقدم ،معاون فرهنگی و اجتماعی، روز دوشنبه مورخ 26/6/97 از روند ثبت نام دانشجویان ورودی جدید بازدید کردند.
 
ارسال کننده:
تعداد بازدید:877
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+