دانشگاه الزهرا
معاونت فرهنگی:
تلاوت روزانه یک حزب از قرآن کریم
تلاوت روزانه یک حزب از قرآن کریم
باسمه تعالی
اَللهُم نَوِّر قُلُوبَنا بِالقُرآن و زَیِّن اَخلاقَنا بِالقُرآن
"روزمان را به نور قرآن منور کنیم
تلاوت روزانه یک حزب از قرآن کریم
روزهای اداری ساعت 7 الی 7:20 صبح
مکان : زمین چمن دانشگاه"
 
 
 
تاریخ:
1397/06/27
تعداد بازدید:
262
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+