دانشگاه الزهرا
تقدیر از برخی رئیسان و مدیران در جلسه شورای دانشگاه
ارسال شده در تاریخ 1397/07/01
ساعت 15:46
اول مهر ماه 1397 مصادف با اولین شورای دانشگاه در سال تحصیلی جدید بود. در این نشست از برخی رئیسان و مدیران قبلی و فعلی دانشگاه تقدیر به عمل آمد. که این تقدیر‌ها شامل ؛
از زحمات دکتر کرد بچه رئیس پیشین دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی سپاسگزاری شده و از قبول زحمت دکتر قالیباف در این سمت قدردانی شد
از زحمات دکتر شجاعی رئیس پیشین دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی سپاسگزاری شده و از قبول زحمت دکتر حجازی در این سمت قدردانی شد
از زحمات خانم وهابی مدیر پیشین امور اداری دانشگاه الزهرا(س) سپاسگزاری شده و از قبول زحمت دکتر فتاحی در این پست قدردانی شد
همچنین از زحمات خانم دکتر نوارچی رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی پیشین دانشگاه الزهرا(س) سپاسگزاری گردید
از دکتر پورمسجدیان مدیر امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه نیز به‌خاطر تلاش‌های‌ ایشان در خصوص احقاق حقوق دانشگاه الزهرا(س) تقدیر به عمل آمد.
دکتر ملانظری رئیس دانشگاه الزهرا(س) تلاش تمامی رئیسان و مدیران قبلی را در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه ستودند و برای مدیران جدید آرزوی توفیق خدمت نمودند
ارسال کننده:
تعداد بازدید:965
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+