دانشگاه الزهرا
فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه سال 1397
ارسال شده در تاریخ 1397/07/14
ساعت 19:35
 
ارسال کننده:
تعداد بازدید:707
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+