دانشگاه الزهرا
بازدید معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهرا از کلاس استاد مدعو بین المللی دانشکده الهیات
ارسال شده در تاریخ 1397/07/03
ساعت 09:32
 
روز دوشنبه دوم مهرماه 1397 دکتر مهدی سیف برقی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به اتفاق دکتر پریچهر حناچی مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه و اعضای گروه ادیان و عرفان دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا از کلاس"پژوهش در ادیان ابراهیمی" که توسط دکتر کورت آندرس ریچاردسون، استاد مدعو بین المللی دانشگاه الزهرا و دکتر حجت الله جوانی عضو هیات علمی گروه ادیان و عرفان دانشکده الهیات تدریس می شود، بازدید نمودند. دکتر ریچاردسون استاد دانشگاه تگزاس برای تدریس مشترک با دکتر حجت الله جوانی در یک دوره فشرده آموزشی درچهارچوب برنامه اجرایی جذب نخبگان مهمان دانشگاه الزهرا است. همچنین در تاریخ هشتم مهرماه معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آقای دکتر مهدی سیف برقی دیداری با استاد مدعو دانشگاه آقای دکتر ریچاردسون داشتند و به پاس برگزاری کلاس مشترک ایشان با آقای دکتر حجت الله جوانی هدیه ای به رسم یادبود به ایشان اهدا شد.
 
ارسال کننده:
تعداد بازدید:175
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+