دانشگاه الزهرا
حضور استاد دانشگاه اوتارپرادش هندوستان در دفتر بین الملل دانشگاه الزهرا
ارسال شده در تاریخ 1397/07/12
ساعت 09:39
دکتر ابهی سینگ، استاد تاریخ و فرهنگ کهن دانشگاه بارلی اوتارپرادش هندوستان، به دعوت دکتر فرهاد ساسانی، عضو هیات علمی گروه زبانشناسی دانشگاه الزهرا روز چهارشنبه 11/7/1397 در محل دفتر مدیریت همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه الزهرا با دکتر حناچی مدیر بین الملل دانشگاه، دکتر جوانی معاون دفتر، دکتر جلیلی مرند، معاون پژوهشی دانشکده ادبیات، دکتر قطره معاون آموزشی دانشکده ادبیات، دکتر بارانی مدیر گروه تاریخ، دکتر محمدی عضو هیات علمی گروه تاریخ و دکتر ساسانی عضو هیات علمی گروه زبانشناسی دانشگاه الزهرا ملاقات نمود. دکتر باغ فلکی نیز وی را در این نشست همراهی می کرد.
ابتدا دکتر جوانی پس از خوشامدگویی به میهمانان به معرفی اعضای حاضر در نشست پرداخت. سپس دکتر سینگ ضمن اظهار خوشوقتی از حضور در دانشگاه الزهرا، از دکتر ساسانی به خاطر هماهنگی انجام این ملاقات تشکر کرد. وی با اشاره به سابقه ارتباط دوستانه تمدنی و اشتراکات فرهنگی متعدد بین ایران و هند، خواست و تلاش خود را مبنی بر همکاری با دانشگاههای ایران اعلام نمود و افزود: من در موقعیت جدید به عنوان مدیر مرکز فرهنگی هند در ایران، سعی در تسهیل ارتباطات با ایران و ازسر راه برداشتن بوروکراسی اداری و تقویت مناسبات فرهنگی و علمی دو کشور خواهم نمود.
دکتر حناچی با اشاره به سفر ریاست دانشگاه الزهرا به هند در تابستان سال جاری و بازدید از موسسه فناوری هند (IIT) ، بر تمایل دانشگاه الزهرا به همکاری با دانشگاه¬های هند در زمینه های علوم پایه، مهندسی و فناوری و نیز علوم انسانی تاکید کرد. وی امکان ارسال بسته آموزش زبان فارسی برای دانشجویان هندی، اعزام استاد آموزش زبان فارسی به هند، و دعوت از اساتید دانشگاههای هند برای تدریس و پژوهش مشترک با اساتید دانشگاه الزهرا، را مطرح نمود.
دکتر جلیلی مرند در خصوص امکان همکاری با دانشگاههای هند در زمینه آموزش زبان فرانسه و امکان اعزام دانشجویان برای دوره های کوتاه مدت و نیز برگزاری تورهای دانشجویی صحبت کرد.
دکتر ابهی سینگ اخیرا مسئولیت مرکز فرهنگی هند در تهران را عهده دار شده است. کتاب وی با عنوان گفتگوی فرهنگها در سال 2005 به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شده است.
 
 
ارسال کننده:
تعداد بازدید:215
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+