دانشگاه الزهرا
فعال شدن RSS در پورتال دانشگاه
ارسال شده در تاریخ 1397/07/15
ساعت 16:37
بنا به درخواست روابط عمومی دانشگاه و زحمات مرکز فنآوری اطلاعات و ارتباطات فناوری RSS در پورتال دانشگاه الزهرا فعال گردید. این فناوری (REALLY SIMPLE SYNDICATIO) به کاربران و بازدیدکنندگان پورتال دانشگاه ، امکان دنبال کردن محتوای مورد نظر خود را بدون بازدید مدام پورتال می دهد
بدیهی است برای استفاده از این امکان لازم است RSS Reader به روی مروگر نصب گردد
راهنمای استفاده از RSS و نصبRSS Reader در وب سایت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه در آدرس :
http://ict.alzahra.ac.ir/Portals/0/Help/RSS.pdf
 
آماده بهره برداری است
ارسال کننده:
تعداد بازدید:340
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+