دانشگاه الزهرا
روابط عمومی:
ششمین جشنواره هنر دست بافته های میل و قلاب، حمایت از هنر و کالای ایرانی
زمان: 17 الی 22 آذر
 
فرم ثبت نام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1397/09/12
تعداد بازدید:
229
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+