دانشگاه الزهرا
دانشکده هنر:
نمایش و فروش آثار نقاشی خیرین با عنوان "برگ های آبی "
زمان: 11 الی 23 اسفند 97
نمایش و فروش آثار نقاشی خیرین با عنوان "برگ های آبی "به نفع دانشجویان نیازمند در نگارخانه دانشکده هنر از تاریخ 11 الی 23 اسفند 97 برگزار می گردد .
افتتاحیه روز 11 اسفند ساعت 10 صبح
 
 
 
 
تاریخ:
1397/12/11
تعداد بازدید:
67
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+