دانشگاه الزهرا
دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی:
همایش بررسی چالش‌های متون تخصصی علوم اجتماعی
زمان: 18 اسفند 97

گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا (س) و گروه علوم اجتماعی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی و با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و سایر نهادها برگزار می کند :
همایش «بررسی چالش‌های متون تخصصی علوم اجتماعی»
زمان برگزاری: 18 اسفند 97
مکان برگزاری: دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، سالن دکتر مصلی نژاد
 
لینک خبر 
 
 
تاریخ:
1397/12/12
تعداد بازدید:
90
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+