دانشگاه الزهرا
برگزاری کارگاه آموزشی سامانه کاردانشجویی سماد
ارسال شده در تاریخ 1397/12/20
ساعت 18:17
کارگاه آموزشی سامانه کاردانشجویی سماد روز دوشنبه مورخ 97/12/20 از ساعت 8 الی 12 در 2 گروه (واحدها/دانشکده ها) در سایت گلستان 5 خوابگاه فرزانگان با حضور معاون مدیر دانشجویی، کارشناس کاردانشجویی، کارشناس حسابداری و راهبر سامانه سماد برگزار شد.
در این کارگاه معاون مدیر دانشجویی خانم جمالی، ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان، به ارائه توضیحاتی در خصوص ضرورت راه اندازی سامانه سماد پرداختند، در ادامه کارشناس کاردانشجویی خانم فرشباف، وضعیت موجود فرایند کاردانشجویی از طریق اتوماسیون اداری را با سامانه جدید مقایسه نموده و ضمن پاسخگویی به پرسش های حاضرین، توضیحات مربوطه را ارائه نمودند. در پایان، نحوه کار با سامانه در زمینه تخصیص و ثبت کاردانشجویی، توسط راهبر سامانه مدیریت امور دانشجویی، خانم محمودی نسب به نمایندگان واحدهای دانشگاه آموزش داده شد.
 
 
 

راهنمای سامانه کاردانشجویی سماد از طریق لینک ذیل قابل دسترسی و بهره برداری می باشد: 
ارسال کننده:
تعداد بازدید:172
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+