دانشگاه الزهرا
پژوهشكده زنان:
دومين كنگره بين المللي نقش زن در سلامت خانواده و جامعه
زمان: 30 و 31 فروردين 1396 مكان: دانشگاه الزهرا(س)
دومين كنگره بين المللي "نقش زن در سلامت خانواده و جامعه"، از سوي پژوهشكده زنان دانشگاه الزهرا (س) با همكارهاي اتحاديه بين المللي قفقاز و با حمايت مراكز علمي پژوهشي و دانشگاهي در تاريخ 30 و 31 فروردين 1396برابر با 12 و 13 آوريل 2017 در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد گرديد.
 
 
 
 
تاریخ:
1395/09/21
تعداد بازدید:
1140
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+