دانشگاه الزهرا
اولين جشنواره نهضت ترجمه رضوي
دومين دوره بخش دانشگاهي جشنواره بين المللي امام رضا
مهلت ارسال مقالات دومين جشنواره بين المللي نهضت ترجمه رضوي تا چهارشنبه 25 اسفند 95 تمديد شده است. مراسم اختتاميه جشنواره اواخر فروردين 96 برگزار خواهد شد.
 
جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت www.razavifest.ir مراجعه نمايند. 
 
 
 
تاریخ:
1395/10/04
تعداد بازدید:
498
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+