دانشگاه الزهرا
حضور پرشور و متعدد دانش آموزان در دانشگاه الزهرا (س)
ارسال شده در تاریخ 1395/12/17
ساعت 14:49
پيرو مكاتبه مراكز آموزشي آموزش و پرورش و به منظور پيشبرد اهداف هدايت تحصيلي و آشنايي هر چه بهتر و دقيق تر دانش آموزان با رشته هاي تحصيلي دانشگاهي در جهت انتخاب آگاهانه، با هماهنگي روابط عمومي و مساعدت روسا و همكاران دانشكده هاي ادبيات، تربيت بدني، فيزيك و شيمي، رياضي، علوم اجتماعي و اقتصادي، علوم تربيتي و روانشناسي و هنر به منظور معرفي رشته هاي تحصيلي و امكانات دانشگاه الزهرا (س) بازديدهاي دانش آموزي ذيل در اسفند ماه 95 انجام و اجرا شد:
الف. بازديد دانش آموزان دبيرستان دخترانه نمونه تربيت شهرستان محلات
حدود30 نفر از دانش آموزان دبيرستان دخترانه نمونه تربيت شهرستان محلات روز يكشنبه مورخ 8/12/95 جهت بازديد در دانشگاه الزهرا (س) حضور يافتند.
ب. بازديد دانش آموزي سه دبيرستان دخترانه امام صادق (ع)، دبيرستان بانو امين و دبيرستان سلام (رسالت)
روز دوشنبه مورخ 09/12/95 دانشكده علوم رياضي ميزبان 60 نفر از دانش آموزان سه دبيرستان دخترانه امام صادق (ع)، بانو امين و سلام (رسالت) بود. اين مراسم در سالن حورا برگزار و سپس دانش آموزان از مكانهاي مختلف دانشكده بازديد نمودند.
ج. بازديد دانش آموزان دبيرستان آرارات
روز يكشنبه مورخ 17/12/95 حدود 36 نفر از دانش آموزان دبيرستان آرارات به همراه مدير، مشاور و مسئول امور تربيتي دبيرستان در دانشگاه الزهرا (س) حضور يافتند.
د. بازديد دانش آموزان دبيرستان ديالمه
روز يكشنبه مورخ 18/12/95 حدود 34 نفر از دانش آموزان دبيرستان ديالمه به همراه مدير، مشاور و مسئول امور تربيتي دبيرستان در دانشگاه الزهرا (س) حضور يافتند.
طي اين بازديدها دانش آموزان ضمن حضور در دانشكده هاي: ادبيات، فيزيك و شيمي، رياضي، علوم اجتماعي و اقتصادي و علوم تربيتي و روانشناسي و ... و بازديد از بخش هاي مختلف دانشگاه از نزديك با امكانات مختلف آزمايشگاه ها، كارگاههاي تخصصي، كتابخانه مركزي، كتابخانه هاي تخصصي دانشكده ها و ظرفيت و تخصص هاي گوناگون گروه هاي آموزشي آشنا شدند. سپس با حضور در سفره خانه ترمه دانشگاه نهار صرف نموده و به رسم يادگاري هدايايي به بازديد كنندگان اهداء شد و آنان با خاطرات شاد دانشگاه را ترك كردند. 
ارسال کننده:
تعداد بازدید:45
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+