دانشگاه الزهرا
معاونت فرهنگي:
نخستين همايش دانشگاهي ملي فرهنگ نويسي
زمان: 10 آبان 96
نخستين همايش دانشگاهي ملي فرهنگ نويسي به ميزباني انجمن علمي دانشجويي زبان شناسي معاونت فرهنگي و اجتماعي در تاريخ چهارشنبه 10 آبان ماه 1396 برگزار خواهد شد.
 
 
تاریخ:
1396/02/25
تعداد بازدید:
81
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+