دانشگاه الزهرا
معاونت فرهنگي:
همايش «نگرش علمي و كاربردي به عفاف و حجاب»
زمان برگزاري: 7 و 8 آذر
مهلت ارسال آثار جهت شركت در همايش ملي نگرش علمي و كاربردي به عفاف و حجاب تمديد شد. طبق اعلام دبيرخانه اين همايش مهلت ارسال چكيده مقاله تا 1 شهريور ماه 1396 و مهلت ارسال اصل مقالات تا 30 شهريور 1396 تمديد گرديد.
 
 
 
تاریخ:
1396/03/30
تعداد بازدید:
323
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+