دانشگاه الزهرا
روابط عمومي:
همايش ملي بررسي انديشه هاي فلسفي علامه جعفري
24 و 25 آبان 96
تاریخ:
1396/04/24
تعداد بازدید:
18
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+