۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۴ آبان
مصاحبه سرپرست دانشگاه الزهرا با انجمن مديريت منابع انساني ايران
ارسال شده در تاریخ 1396/08/17
ساعت 12:32
منابع انساني چه جايگاهي در سازمان شما دارد؟

دانشگاه بعنوان سازماني است كه لازم است منابع انساني كارآمد و توانمندداشته باشد تا بتواند نيروهاي انساني با دانش و توانمندي بالا براي حضور درجامعه و سازمان هاي مختلف توليد كند لذا بحث منابع انساني در اين دانشگاه از اهميت ويژه اي برخوردار است.

سابقه آشنايي سازمان خود با مدل تعالي و جايزه تعالي منابع انساني را توضيح فرمائيد .

مدل تعالي منابع انساني ، از مدل هايي است كه مدت زمان زيادي است براي سازمان ها مورداستفاده قرارمي گيرد و بعنوان يكي از مدل هاي پيشرو در حوزه منابع انساني مورد استفاده است . اما آشنايي با جايزه تعالي منابع انساني به راهنمايي يكي از مشاوران دانشگاه ، اين آشنايي صورت گرفته است.

شرايط قبل و بعد از اجرا و پياده سازي مدل تعالي در سازمان خود را چگونه توصيف مي كنيد ؟

با استقرار مدل تعالي منابع انساني فرايندها ، فرهنگ و رفتار سازماني و مسئوليت اجتماعي ، منابع انساني متناسب با وظائف ، مأموريت و اهداف استراتژيك سازمان همسو شده است . ضمن اينكه امكان شناخت نقاط قوت و نقاط قابل بهبود براي دانشگاه فراهم شده و با تعيين نقاط قابل بهبود فرصتهاي مديريت و شناسايي اين نقاط فراهم گرديده است واميدواريم ، از طريق پايش و تحليل فعاليت هاي مرتبط با حوزه منابع انساني موجبات بهبود سيستم منابع انساني را فراهم آوريم.

مهم ترين چالش حوزه منابع انساني سازمان شما چيست ؟

مديريت دانش شايد يكي از جدي ترين چالش هاي حوزه ي منابع انساني دانشگاه باشد، از اين رو سعي مي شود باايجاد محيطي يادگيرنده و با تكيه جدي بر اهميت آموزش همه جانبه و مستمر كاركنان شرايط ارتقاي نيروي انساني فراهم گردد و بدنبال اين هستيم كه با تسهيم دانش سازماني موجبات بهسازي نيروي انساني را فراهم آوريم.

چه ضرورت ها و الزام هايي باعث تمايل به حضور در جايزه تعالي منابع انساني شده است ؟

از آنجايي كه فضاي رقابتي دانشگاه ها مي طلبد كه كليه دانشگاهها بدنبال بازنگري و بهبود شرايط براي رساندن دانشگاههاي خود درحد قابل قبول و استاندارد باشند، علاوه برتوجه به كيفيت مسائلي كه رسالت اصلي دانشگاه است، توجه به حوزه منابع انساني باعث حاكميت منابع انساني ارزش افزا مي شود كه بدنبال آن كارآمدي در حوزه منابع انساني فراهم مي گردد.

به نظر شما " مدل تعالي منابع انساني " چگونه مي تواند باعث كارآمدي دانشگاه باشد؟

اجراي مدل تعالي منابع انساني به دانشگاه كمك مي كند با ارزيابي مستمرحوزه منابع انساني نقاط قوت و حوزه هاي بهبود را شناسايي و براي بهبود آنها برنامه ريزي كنند. در اين مدل استفاده از بازخوردها و بهبود مستمرسيستم فرصت تعالي سرمايه هاي انساني را فراهم مي كند و مي تواند كمك بسيار مؤثري به ايجاد زمينه هاي تعالي دانشگاه باشد.

هشت دوره از تعالي مي گذرد ، آيا جايگاه شركت ها و مؤسسات ايراني از منظر تعالي ارتقاء پيدا كرده ؟

قطعاٌ بنده نمي توانم در اين مورد قضاوتي داشته باشم ، چون نيازمند كار تحقيقاتي در اين زمينه است تا صرفاٌ براساس حدس و گمان اظهارنظري صورت نگيرد . چنانچه مايل باشيد از آثار اين برگزاري مطلع شويد دانشگاه الزهرا مي تواند اين سؤال را در قالب يك پروژه تحقيقاتي دانشجويان خود تعريف و نتيجه آن را تقديم نمايد.

آيا مدل تعالي منابع انساني بهترين در ميان مدل هاست؟ وتوانسته ميان شركت ها رقابت ايجاد كند؟

شايد صرفاٌ بدليل پرتكراربودن استفاده از اين مدل در ايران بتوان گفت جزء مدل هاي ايراني مدل مناسبي است ولي اينكه توانسته ميان شركت ها رقابت ايجاد كند بنده نمي توانم اظهارنظري داشته باشم. منطقاٌ بايستي اين رقابت صورت گيرد ولي اينكه آيا در عمل چنين اتفاقي افتاده است ياخير اين امر نيز منوط به كارتحقيقاتي مي باشد.

منتظر چه دستاوردها ، نتايج موفق و كارآمدي هستيد؟

اميدوارم از نتايج اين مدل بتوانيم در خبره سازي نيروها و حفظ نيروهاي توانمند و فرصت هاي جانشين پروري به خوبي استفاده نمائيم ، ضمن اينكه با سياست گذاري هاي در زمينه مديريت دانش ، رويه هاي منابع انساني با مديريت دانش همسوشود و نهايتاٌ به اقدامات اثربخش و بهبود يافته منتهي شود.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:131
تصاویر مرتبط:


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن:
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.