۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي
گزيده اي از كسب عناوين برتر ملي و بين المللي توسط اعضاي هيات علمي-از سال 1372 تا 1395
ارسال شده در تاریخ 1396/09/26
ساعت 11:27
1372 :
كسب عنوان دانشمند بين المللي از سوي مؤسسه جهاني اطلاعات علمي(ISI) توسط آقاي دكتر مجيد ممهد هروي عضو هيات علمي دانشكده فيزيك و شيمي.
1383:
كسب رتبه دوم پژوهش هاي كاربردي و دريافت جايزه بين المللي جشنواره خوارزمي توسط خانم دكتر شهين نعمت زاده عضو هيأت علمي دانشكده ادبيات.
كسب مقام سوم (براي دومين بار) توسط تيم المپياد نجوم ايران، به سرپرستي آقاي دكتر ميرترابي، عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك و شيمي، در مسابقات جهاني برگزار شده در كشور اوكراين.
1384:
كسب عنوان استاد نمونه كشوري توسط خانم دكتر سيمين حسينيان عضو هيأت علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.
كسب عنوان پژوهشگر برگزيده در شاخه علوم پايه توسط آقاي دكتر امير آقا محمدي، عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك و شيمي، در ششمين جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزيده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
كسب عنوان پژوهشگر برگزيده در شاخه علوم انساني توسط خانم دكتر مهين پناهي، عضو هيأت علمي دانشكده ادبيات در ششمين جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزيده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
كسب عنوان پژوهشگر نمونه در سومين همايش بين المللي بانوان قرآن پژوه توسط خانم دكتر علائي رحماني عضو هيأت علمي دانشكده الهيات.
كسب عنوان پژوهشگر نوآور در سومين همايش بين المللي بانوان قرآن پژوه توسط خانم دكتر معصومه السادات حسيني كلهرودي عضو هيأت علمي دانشكده الهيات.
كسب عنوان مدرس پژوهشگر قرآني در سومين همايش بين المللي بانوان قرآن پژوه توسط خانم دكتر سهيلا جلالي كندري عضو هيأت علمي دانشكده الهيات.
كسب جايزه دلاري سازمان بين المللي آموزشي و تربيتي كنفراس اسلامي آيسسكو سال 2005 جهت طرح واژگان پايه توسط توسط خانم دكتر شهين نعمت زاده عضو هيأت علمي دانشكده ادبيات.
كسب مقام اول مربي گري تيم ملي دو ميداني ايران در چهاردهمين بازي هاي بين المللي زنان مسلمان جهان توسط خانم مريم صدارتي عضو هيأت علمي دانشكده تربيت بدني.
1385:
كسب عنوان نفر برتر جايزه پروين اعتصامي در حوزه نقد و پژوهش توسط خانم دكتر انسيه خزعلي عضو هيأت علمي دانشكده ادبيات.
اختراع دستگاه هشدار قلب توسط آقاي دكتر كامران كاوياني عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك و شيمي.
ثبت اختراع اثر آنتي اكسيدانت و ضد سرطان Igarisvu Berberis بر ضد مواد سرطان زاي دي اتيل نيتروزو امين و استيل امينو فلورين در كبد توسط خانم دكتر پريچهر حناچي عضو هيأت علمي دانشكده علوم زيستي.
كسب مدال نقره در نمايشگاه بين المللي اختراعات و رقابت هاي علمي MTE, 2007 كشور مالزي و Grant شركت در اجلاس سالانه مركز تحقيقات سرطان در آمريكا توسط خانم دكتر پريچهر حناچي عضو هيأت علمي دانشكده علوم زيستي.
انتخاب يكي از مقالات دانشگاه الزهرا (س) تحت عنوان:
Catalytic aromatization of Hantzsch 1,4-dihydropyridines by ferric perchlorate in 46, Issue 16 2005)) نوشته آقايان: دكتر مجيد ممهد هروي، دكتر سيد حسين عبدي اسكويي، دكتر رحيم حكمت شعار و خانم فرحناز كارگر بهبهاني، در ميان 50 مقاله برتر مجله (Tetrahedron Letters (2004-2007
انتخاب مقاله سنتز دي هيدروپيريميدينون ها در زمينه علم شيمي از طرف مؤسسه بين المللي ISI به عنوان مقالات داغ ( Hot Articles ) تأليف آقاي دكتر مجيد ممهد هروي، عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك و شيمي، و خانم ها فاطمه دريكوند و خديجه بختياري از دانشجويان دانشگاه الزهرا (س).
1386:
انتخاب كتاب جامعه مدرنيته در عصر نبوي ترجمه خانم دكتر شهلا بختياري، عضو هيأت علمي دانشكده ادبيات به عنوان كتاب برگزيده دومين دوره جايزه كتاب فصل كشوري.
كسب رتبه برگزيده سوم جشنواره فارابي توسط خانم دكتر محبوبه مباشري عضو هيأت علمي دانشكده ادبيات.
انتخاب كتاب زعفران ايران با نگاه پژوهشي تأليف خانم دكتر عذرا صبورا، عضو هيأت علمي دانشكده علوم زيستي، به عنوان كتاب برگزيده بيست و پنجمين دوره كتاب سال كشوري.
انتخاب خانم ها: دكتر پروين بهارزاده و فتحيه فتاحي زاده، اعضاي هيأت علمي دانشكده الهيات، به عنوان مدرس و پژوهشگر ممتاز معارف قرآني در پنجمين همايش بين المللي بانوان قرآن پژوه.
انتخاب خانم دكتر فاطمه راكعي، عضو هيأت علمي دانشكده ادبيات به عنوان شاعر برگزيده بخش امام و انقلاب در دومين جشنواره بين المللي شعر فجر.
كسب دو مدال آسيايي در رشته دوميداني توسط خانم دكتر مريم صدارتي، عضو هيأت علمي دانشكده تربيت بدني، در مسابقات آسيايي.
كسب "مدال نقره" در نمايشگاه بين المللي اختراعات و رقابت هاي علمي MTE, 2007 كشور مالزي توسط خانم دكتر حناچي عضو هيأت علمي دانشكده تربيت بدني.
ثبت اختراع و اكتشاف سنتز تركيبات نانو حفره با ديواره هيبريدي آلي معدني موسوم به تركيبات PMO توسط خانم دكتر قدسي محمدي زياراني عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك و شيمي.
ثبت سه اختراع و اكتشاف «سنتز و شناسايي و كاربرد تركيبات سراميكي نانو...»، «سنتز و ساخت نانو ذرات ريز اكسيد تيتانيوم...» و «سنتز كاتاليست هاي نانو پودر حاوي عنصر...» توسط خانم دكتر فائزه فرزانه عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك و شيمي.
ثبت اختراع و اكتشاف «ساخت پايه كاتاليست زيگلر- ناتا به روش خشك كردن سرمايشي» توسط خانم دكتر فريبا سادات هاشمي عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك و شيمي.
ثبت سه اختراع و اكتشاف «سنتز و ساخت نانو ذرات ريز TIOz به روش جديد»، «طراحي و ساخت محفظه هاي خلاء» و « مشخصه ياب كاتدلمينه سانس» توسط آقاي دكترعزيزالله شفيع خاني عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك و شيمي.
ثبت اختراع و اكتشاف «عيار سنج اپتيكي طلا به روش LIPS » توسط خانم دكتر بتول سجاد عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك و شيمي.
ثبت اختراع و اكتشاف«عيار سنج اپتيكي طلا به روش LIPS» توسط خانم دكتر سيده زهرا شور شيني عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك و شيمي.
1387:
دريافت گرنت افتخاري به جهت ارائه كارگاه آموزشي سندروم متابوليسم در كنفرانس بين المللي International Aging Conference توسط خانم دكتر پريچهر حناچي عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك و شيمي.
كسب رتبه دوم پژوهش هاي كاربردي در بيست و دومين جشنواره خوارزمي توسط آقاي دكتر فردوس حاجيان پاشا كلايي عضو هيأت علمي دانشكده هنر به جهت ارائه طرح شهرك الفبا.
انتخاب خانم معصومه امير اينانلو، عضو هيأت علمي دانشكده هنر، به عنوان بانوي هنرمند قرآني در سومين جشنواره برتر آثار هنري- قرآني.
انتخاب خانم دكتر اشرف السادات موسوي لر، عضو هيأت علمي دانشكده هنر، به عنوان پژوهشگر برتر در نهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر كشور.
1388:
انتخاب خانم دكتر فائزه فرزانه، عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك و شيمي، به عنوان يكي از 30 محقق برتر كشور در چهارمين جشنواره برترين فناوري نانو.
انتخاب خانم دكتر سيمين حسينيان، عضو هيأت علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، به عنوان پژوهشگر برتر در دهمين جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزيده كشور.
انتخاب كتاب "تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي" تأليف خانم دكتر فاطمه جان احمدي، عضو هيأت علمي دانشكده ادبيات دانشگاه الزهرا (س)، به عنوان يكي از سه اثر برتر سومين جشنواره كتاب دين و پژوهش‌هاي برتر.
انتخاب خانم ها: دكتر انسيه خزعلي، دكتر زهره توازياني و دكتر جان احمدي از طرف سازمان بسيج اساتيد كشور به عنوان استاد نمونه كشوري.
1389:
انتخاب خانم دكتر شايسته سپهر، عضو هيأت علمي دانشكده علوم زيستي، به عنوان استاد نمونه كشوري.
انتخاب آقاي دكتر مجيد ممهد هروي، عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك و شيمي، به عنوان «نفر اول پر توليد ترين محقق شيمي كشور» در بازه زماني 2010-2009، در ميان محققان شيمي كشور.
كسب ديپلم افتخار و جايزه ويژه توسط خانم دكتر پروانه نظرعلي، عضو هيأت علمي دانشكده تربيت بدني، از سوي ژاك روك، رئيس كميته بين المللي المپيك.
انتخاب كتاب "مروري بر مباني مكانيك كلاسيك" تأليف آقاي دكتر محمدرضا سركرده اي، عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك و شيمي، به عنوان اثر شايسته تقدير در شانزدهمين دوره جايزه كتاب فصل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
1390:
انتخاب آقاي دكتر ابوالقاسم دادور، عضو هيأت علمي دانشكده هنر، به عنوان پژوهشگر برتر در دوازدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر سال.
انتخاب ترجمه كتاب "آنك آن يتيم نظركرده؛ پيامبر، از ولادت تا بعثت" به زبان عربي توسط خانم دكتر بتول مشكين فام، عضو هيأت علمي دانشكده ادبيات به عنوان كتاب سال در بخش جايزه جهاني كتاب سال كشور.
كسب عنوان مقاله برگزيده و ديپلم افتخار جهت ارائه مقاله توسط خانم شهرزاد صالحي پور، عضو هيأت علمي دانشكده هنر، در چهارمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجمسي فجر.
1391:
انتخاب خانم فتحيه فتاحي زاده، عضو هيأت علمي دانشكده الهيات، به عنوان استاد نمونه كشوري.
انتخاب خانم دكتر زهرا ناظم بكائي، عضو هيأت علمي دانشكده علوم زيستي، به عنوان استاد نمونه بسيجي.
انتخاب خانم آقا محمد شيرازي، عضو هيأت علمي دانشكده ادبيات به عنوان بانوي برگزيده قرآني.
انتخاب خانم دكتر مجتهدزاده، عضو هيأت علمي دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي، به عنوان اولين بانوي مشاهير حسابداري در نهمين همايش حسابداري ايران.
كسب رتبه سوم توسط آقاي دكتر سعيد رضائي شريف آبادي عضو هيأت علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با تأليف كتاب درآمدي بر مفاهيم، استانداردها و نرم افزارهاي آرشيوي در سومين جشنواره هفته ي پژوهش از سوي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران.
برگزيده شدن طرح خانم دكتر ناهيد ملكي جيرسرايي، عضو هيأت علمي دانشكده علوم زيستي، با عنوان توليد مخمر و سلول هاي مغناطيسي شده و كاربرد آن در محيط صنعتي زيستي و پزشكي در دومين مراسم رونمايي از 14 دستاورد علمي پژوهشي كشور و سيزدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
اولين ارائه دهنده محصولNanocarbon Twister / استخراج جذبي با ميله ي چرخان در پنجمين نمايشگاه بين المللي فناوري نانو توسط خانم دكتر زهرا طالب پور عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك و شيمي.
ثبت "ژن آستاگزانتين سنتتاز" توسط آقاي دكتر عليرضا احمدي، عضو هيأت علمي گروه بيومديكال پژوهشكده زنان، در NCBI امريكا تحت عنوان :
Chlamydomonas sp. E RH-2012 18S ribosomal RNA gene GenBank ACCESSION: JQ996419
- ثبت ژن آستاگزانتين سنتتاز در NCBI امريكا تحت عنوان :
Neochloris aquatica isolate D 18S ribosomal RNA gene
- ثبت ژن آستاگزانتين سنتتاز در NCBI امريكا تحت عنوان :
Caecitellus pseudoparvulus isolate C 18S ribosomal RNA gene
- ثبت ژن آستاگزانتين سنتتاز در NCBI امريكا تحت عنوان :
Rhodella maculata isolate B 18S ribosomal RNA gene
GenBank ACCESSION: JQ996416
- ثبت ژن آستاگزانتين سنتتاز در NCBI امريكا تحت عنوان :
Cochlodinium polykrikoides isolate A 18S ribosomal RNA gene
GenBank ACCESSION: JQ996415
1392:
انتخاب خانم دكتر قدسي محمدي زياراني، عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك و شيمي، در جشنواره ملي تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر سال.
انتخاب خانم دكتر مريم حسيني، عضو هيأت علمي دانشكده ادبيات، به عنوان پژوهشگر برتر سال از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
دريافت لوح تقدير توسط آقاي دكتر علي رحماني، عضو هيأت علمي دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي، به عنوان استاد مشاور برگزيده در ششمين جشنواره ملي حركت سراسر كشور.
كسب رتبه اول در بخش مقاله استادان هشتمين جشنواره حكمت مطهر دانشگاهيان موفق توسط آقاي دكتر جواني، عضو هيأت علمي دانشكده الهيات، با ارائه مقاله با عنوان مولفه هاي احياء تفكر ديني از نظر اقبال لاهوري و شهيد مطهري.
كسب عنوان اثر شايسته تقدير در بيست ‌و پنجمين دوره جايزه كتاب فصل جمهوري اسلامي ايران، به جهت تأليف كتاب فيض پژوهي توسط خانم دكتر شهناز شايان‌فرعضو هيأت علمي دانشكده الهيات.
انتخاب طرح تحقيقاتي خانم دكتر سوسن باستاني، عضو هيأت علمي دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي، با عنوان آثار به كارگيري اينترنت و جنبه هاي مختلف زندگي به عنوان يكي از 14 طرح برتر هفته پژوهش.
1393:
انتخاب خانم دكتر فتحيه فتاحي زاده، عضو هيأت علمي دانشكده الهيات، به عنوان بانوي فعال قرآني در عرصه پژوهش قرآني در پنجمين همايش تجليل از بانوان فعال در عرصه قرآن كريم همزمان با سي‌ و يكمين دوره مسابقات بين‌المللي قرآن كريم.
انتخاب خانم دكتر معصومه امير اينانلو، عضو هيأت علمي دانشكده هنر، به عنوان "برگزيده هنر قراني" در پنجمين همايش تجليل از بانوان فعال قراني.
تجليل از خانم ناهيد رحمانپور، عضو هيأت علمي دانشكده هنر، در آئين بزرگداشت روز جهاني صنايع دستي و اهداء تنديس فيروزه هنر به ايشان.
ثبت 4 طرح لباس مشاغل بر اساس دست بافته هاي سنتي ايران توسط خانم ربايه غزالي، عضو هيأت علمي دانشكده هنر، در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
دريافت لوح تقدير توسط آقاي دكتر مجيد ممهد هروي، عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك و شيمي، در سمينار بين المللي شيمي سبز در هتل هيلتون شهر فيلادلفيا در ماه آگوست 2014.
انتخاب خانم دكتر صلاحي مقدم، عضو هيأت علمي دانشكده ادبيات، به عنوان محقق برگزيده در دوازدهمين جشنواره بين المللي امام رضا (ع).
• كسب عنوان بانوي فعال قرآني در عرصه پژوهش قرآني توسط خانم دكتر فتحيه فتاحي زاده، عضو هيأت علمي دانشكده الهيات، در پنجمين همايش تجليل از بانوان فعال در عرصه قرآن كريم همزمان با سي‌ و يكمين دوره مسابقات بين‌المللي قرآن كريم در تاريخ 7 خرداد ماه 93 .
قرارگيري مقاله آقاي دكتر مرتضي شيري، عضو هيات علمي دانشكده فيزيك و شيمي، در فهرست يك درصد پراستنادترين مقاله طي ده سال گذشته در نمايه نشريات تامسون-رويترز با عنوان Bis and trisindolylmethanes در مجله Chemical Reviews
1394:
قرار گرفتن آقاي دكتر مجيد ممهد هروي، عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك و شيمي دانشگاه الزهرا (س) در زمره يك درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمي جهان بر اساس داده هاي منتشر شده از پايگاه طلايه داران علم تامسون رويترز (ISI)
انتخاب خانم دكتر مريم كشاورزي، عضو هيأت علمي دانشكده علوم زيستي، به عنوان استاد نمونه كشوري در بيست و چهارمين دوره آيين نكوداشت اعضاي هيأت علمي نمونه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور
انتخاب مقاله علمي خانم دكتر قدسي محمدي زياراني، عضو هيات علمي دانشكده فيزيك و شيمي، با عنوان : "Sulfonic acid-functionalized mesoporous silica (SBA-Pr-SO3H) as solid acid catalyst in organic reactions" به عنوان مقاله داغ
انتخاب طرح پژوهشي "پيمايش ملي بررسي وضعيت، نگرش و مسايل و مشكلات جوانان" خانم ها دكتر باستاني ، دكتر آزاده و دكتر كمالي اعضاي هيات علمي دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد به عنوان طرح ملي از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
انتخاب طرح پژوهشي "ايران و اينترنت" به عنوان طرح ملي توسط خانم دكتر باستاني، عضو هيات علمي دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد به عنوان طرح ملي از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
انتخاب آقاي دكتر سعيد رضائي شريف آبادي- عضو هيات علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، به عنوان يكي از تاثير گذاران در حوزه آرشيو در روز اسناد ملي و ميراث مكتوب در مراسم بزرگداشت روز اسناد ملي و ميراث مكتوب
اعطاي نشان افتخار "خورشيد تابان، انوار زرين همراه با روبان گردني" دولت ژاپن به پري‌يوش گنجي استاد مدعو رشته طراحي پارچه
برگزيده شدن اثر آقاي دكتر بهزاد سليماني، عضو هيأت علمي دانشكده هنر دانشگاه الزهرا (س) در جشنواره دايره خلاق
تقدير از خانم ها دكتر انسيه زاهدي، عضو هيات علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي و دكتر فريناز فربود، عضو هيات علمي دانشكده هنر، در سومين دوره مسابقات ملي دانشجويي طراحي مهندسي و هنري پارچه و پوشاك.
1395:
برگزيده شدن خانم دكتر انسيه خزعلي، عضو هيات علمي دانشكده ادبيات، به عنوان بانوي فعال قرآني در هفتمين همايش تجليل از بانوان قرآني.
انتخاب مقاله خانم دكتر احمدي، عضو هيأت علمي دانشكده فني ـ مهندسي، با عنوان:
Optimization of a solar micro CCHP based on Organic Rankine Cycle for domestic application By: Boyaghchi, Fateme Ahmadi; Heidarnejad, Parisa ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT Volume: 97Pages: 224-234 Published: JUN 2015
به عنوان مقاله پراستناد (Highly cited) و مقاله داغ (Hot paper) توسط تامپسون رويترز (ESI)
معرفي مقاله آقاي دكتر مرتضي علي، عضو هيات علمي دانشكده فيزيك و شيمي، تحت عنوان:
Room temperature H2S Gas sensor based on rather aligned ZNO nanorods with flower-like structures by: Hosseini, ZS; ZAD, Al; Mortezaali, A Source: Sensor actuator B-Chem 207: 865-871 part a FEB2015 به عنوان مقاله پراستناد توسط تامسون رويترز
اخذ نشان علمي دكتر ثقفي توسط آقاي دكتر علي رحماني، عضو هيات علمي دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي، در چهاردهمين همايش ملي حسابداري ايران.
طراحي لباس دانشجويان نمونه كشوري سال 1395 توسط خانم دكتر فريناز فربود، و خانم صديقه پاك بين اعضاي هيأت علمي دانشكده هنر.
ثبت اختراع "گلدان هوشمند به منظور آبياري خودكار توسط خانم مهندس مرضيه اله دادي، عضو هيات علمي دانشكده هنر و خانم حنا بقائي، دانشجوي كارشناسي ارشد طراحي صنعتي.
 كسب مقام اول تيمي تنيس روي ميز در اولين جشنواره ورزشي كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي منطقه يك ورزش كشور در بهمن ماه 95 . (خانم ها سيما ليموچي، دكتر رزا رهاوي و دكتر مريم عبدالشاهي، از اعضاي گروه رفتار حركتي دانشكده تربيت بدني و همچنين مقام اول انفرادي تنيس روي ميز خانم دكتر رزا رهاوي)
طراحي تمبرهاي نفيس نوروز 96 توسط شهرزاد صالحي پور، عضو هيات علمي رشته كتابت و نگارگري در در بهمن ماه 95.
انتخاب خانم دكتر فائزه فرزانه به عنوان شيمي دان برجسته پيشكسوت در نوزدهمين كنگره شيمي ايران در بهمن ماه 95.
كسب عنوان مقاله برتر و دريافت جايزه توسط مقاله خانم دكتر حقيقي نسب، عضو هيأت علمي دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي و نازلي مسيحي دانشجوي رشته MBA در همايش بين المللي در اسفند ماه 95.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:37
تصاویر مرتبط:


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن:
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.