فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 730 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام نام خانوادگی پست تلفن واحد
مینا حدادی مسئول دفتر 2228 کتابخانه مرکزی
زویا آبام رئیس کتابخانه مرکزی 2228 کتابخانه مرکزی
هما میرزایی زهد سایت 2110 کتابخانه مرکزی
نیره نوری کتابدار امانت 2212 کتابخانه مرکزی
نسرین شهبازی رییس اداره خدمات فنی کتابخانه 2214 کتابخانه مرکزی
نسرین مشیری سفارشات 2213 کتابخانه مرکزی
معصومه دائمی سایت 2109 کتابخانه مرکزی
فروغ سرافرازی مسئول زیراکس 2111 کتابخانه مرکزی
فرخنده کلانتری مسئول نشریات 2112 کتابخانه مرکزی
فاطمه فاتحی کارشناس بخش دیجیتال 2108 کتابخانه مرکزی
فاطمه کیانی فهرست نویسی فارسی 2222 کتابخانه مرکزی
زهره عظیمی معاون 2228 کتابخانه مرکزی
زهرا موسوی کتابدار مرجع 2107 کتابخانه مرکزی
زهرا نادری امانت 2212 کتابخانه مرکزی
زهرا شمسبد کارشناس بخش امانت 2212 کتابخانه مرکزی
حبیبه رسولی رییس اداره خدمات عمومی کتابخانه 2107 کتابخانه مرکزی
پریسا جلا سایت 2109 کتابخانه مرکزی
اعظم آقایی کارشناس نرم افزار 2110 کتابخانه مرکزی
مهری محمدزاده مدیر هسته گزینش 2483 واحد گزینش
زیبا فرجی کارشناس 2483 واحد گزینش
فرناز آتش بند کارشناس هیات ممیزه 2963 هیأت ممیزه
نادیا زرقلمی کارشناس 2893 معاونت فرهنگی و اجتماعی
مریم صمدیان کارشناس 2405 معاونت فرهنگی و اجتماعی
محبوبه اژدری معاون حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی 2430 معاونت فرهنگی و اجتماعی
فرانک نیسی کارشناس 2488 معاونت فرهنگی و اجتماعی
طاهره هوشنگی کارشناس 2498 معاونت فرهنگی و اجتماعی
طاهره حسین زاده کارشناس 2496 معاونت فرهنگی و اجتماعی
زهرا رامتین کارشناس 2892 معاونت فرهنگی و اجتماعی
زهرا وزیری کارشناس 2497 معاونت فرهنگی و اجتماعی
زهرا صدری کارشناس 2895 معاونت فرهنگی و اجتماعی
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>  
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.