۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ آبان
نشريات

مجلات علمي – پژوهشي  دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه الزهرا 


درسال 1383 درجه علمي – پژوهشي دومجله مربوط به اين دانشكده از سوي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري صادر شده است. اين دو مجله عبارتند از :

فصلنامه علمي – پژوهشي « مطالعات روان شناختي »

اين مجله به سردبيري دكتر سيده منور يزدي و مدير مسئولي دكتر ابوالقاسم مهري نژاد به انتشار مي رسد.
 


آدرس سايت فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات روان شناختي :

http://psychstudies.alzahra.ac.ir

در صورت نياز مي توانيد با ايميل فصلنامه مكاتبه نماييد: psychstudies@alzahra.ac.ir

شماره مستقيم و فاكس فصلنامه مطالعات روان شناختي:02188041463

شماره داخلي :2316

شيوه نامه تنظيم مقاله

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فصلنامه علمي – پژوهشي « انديشه هاي نوين تربيتي »

اين مجله به سردبيري دكتر طيبه ماهروزاده و مدير مسئولي دكتر سعيد رضايي شريف آبادي وبا همكاري انجمن ايراني تعليم و تربيت منتشرمي شود .
 


آدرس سايت فصلنامه علمي پژوهشي « انديشه هاي نوين تربيتي » http://jontoe.alzahra.ac.ir


در صورت نياز مي توانيد با ايميل هاي فصلنامه مكاتبه نماييد.

jontoe@alzahra.ac.ir

 شماره مستقيم و فاكس فصلنامه انديشه هاي نوين تربيتي 02188041463
 شماره داخلي 2309 يا 2316
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/07
تعداد بازدید:
3343
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ، روبروي درب اصلي دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي  
كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 edupsy[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.