۱۳۹۷ سه شنبه ۲۶ تير
رياست دانشكده
 


 دكتر معصومه شجاعي

دكتراي رشد و تكامل و يادگيري حركتي (PhD) 
شماره تلفكس :88041468
آدرس پست الكترونيكيm.shojae@alzahra.ac.ir
شماره تلفكس :88041468

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/22
تعداد بازدید:
1620
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ،دانشگاه الزهرا، دانشكده تربيت بدني    كدپستي : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاكس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.