۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ دي
معاونين و مديران

معاون آموزشی

دکتر نیکو خسروی
دکترای فیزیولوژی ورزشی(PhD) 
شماره تماس: 88060490
آدرس پست الکترونیکی: nikukh@alzahra.ac.ir  

 

 معاون پژوهشی و اجرائی

 

دکتر ژاله معماری
دکترای مدیریت ورزشی (PhD)
شماره تماس: 85692680
 

 

 

 مدیر گروه رفتار حرکتی

دکتر پریسا حجازی دینان 
دکترای رفتار حرکتی(PhD) 
شماره تماس: 85692990 
آدرس پست الکترونیکی: parisahejazi@alzahra.ac.ir 

 

 مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی

دکتر افسانه شمشکی
دکترای فیزیولوژی ورزشی(PhD) 
شماره تماس: 85692674 
آدرس پست الکترونیکی: ashemshaki@alzahra.ac.ir 

 

 مدیر گروه مدیریت ورزشی

دکتر ناهید اتقیا
دکترای مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی(PhD)
شماره تماس: 85692680
آدرس پست الکترونیکی: natghia@alzahra.ac.ir 

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/16
تعداد بازدید:
2863
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ،دانشگاه الزهرا، دانشكده تربيت بدني    كدپستي : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاكس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.