۱۳۹۷ شنبه ۲۷ بهمن
معاونین و مدیران
 
 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نوشین ریاحی
پست الکترونیکی nriahi@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم :
داخلی : 2159

 
 معاون پژوهشی و اجرایی
مهران شرقی
پست الکترونیکی : msharghi@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم :
داخلی : 2153
 
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
محمدرضا کیوانپور
پست الکترونیکی : keyvanpour@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم :
داخلی : 2150
 
 مدیر گروه مهندسی برق
امیره سید فرجی
پست الکترونیکی: sfaraji@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم :
داخلی : 2176
 
مدیر گروه مهندسی مکانیک
فاطمه احمدی بویاقچی
پست الکترونیکی : fahmadi@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم :
داخلی : 2140
 
مدیر گروه مهندسی عمران
حنیفه ایمانیان
پست الکترونیکی : h.imanian@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم :
داخلی : 2269
 
مدیر گروه مهندسی صنایع
پرویز فتاحی
پست الکترونیکی : p.fattahi@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 
داخلی : 2191
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/06/10
تعداد بازدید:
3218
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.