۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
نشريات
 
 
مدیر مسئول: دکتر سوسن قهرمانی قاجار
سردبیر: دکتر فریده حق بین
مدیر داخلی: دکتر آزیتا عباسی
کارشناس مجله: نرگس جعفری
 
 مجله علمی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران

مدیر مسئول: دکتر سوسن قهرمانی قاجار
سردبیر: دکتر علیمحمد ولوی
کارشناس مجله: خدیجه سهراب زاده
 
 
مجله تاریخ نگری و تاریخ نگاری

مدیر مسئول: دکتر سیمین فصیحی
سردبیر: دکتر علیمحمد ولوی
کارشناس مجله: رویا مشمولی
 
 
مجله علمی پژوهشی ادبیات عرفانی

مدیر مسئول: دکتر محبوبه مباشری
سردبیر: دکتر مهدی نیک منش
کارشناس مجله: رویا مشمولی
 
 

مجله علمی پژوهشی افق های زبان

مدیر مسئول: دکتر اعظم سازور
سردبیر: دکتر الهه ستوده نما
کارشناس مجله: مریم شیردل پور
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/01/19
تعداد بازدید:
4015
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.