۱۳۹۷ شنبه ۲۷ بهمن
روسای پیشین

فاطمه داداشيان
جعفر باقري نژاد
محمدعلي صنيعي منفرد
فريبرز موسوي مدني
مهدي برقي
محمدرضا كيوان پور

 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/29
تعداد بازدید:
790
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.