۱۳۹۷ سه شنبه ۳۰ بهمن
معرفی
New Page 1
اعضای شورای مرکزی 
         مائده احمدی : دبیر انجمن 
        عاطفه آهنگر : مسئول کمیته آموزش
         مریم جعفری : مسئول روابط عمومی
         نرگس امین : مسئول مستند سازی
         میترا میرشفیعی : مسئول کمیته پژوهش
         یاسمن بهادری و زهرا فائزی : اعضای علی البدل
- در بخش آموزش عاطفه آهنگر ورودی سال 1394 به عنوان مسئول انتخاب شد.
- میترا میر شفیعی ورودی سال 1395 به عنوان مسئول بخش پژوهش
- در شاخه ی فعالیت های ترویجی یاسمن بهادری ورودی سال 1394 به عنوان سرپرست
- مریم جعفری دانشجوی ورودی سال 1395 به عنوان مسئول بخش روابط عمومی و تبلیغات
- نرگس امین عشقی دانشجوی ورودی سال 1395 به عنوان مسئول مستندسازی
- زهرا فائزی دانشجوی ورودی سال 1394 به عنوان سرپرست شاخه ی بازدید های علمی
که شاخه های فعالیتی انجمن بخش هایی چون: آموزشی، پژوهشی، فعالیت های ترویجی، روابط عمومی و تبلیغات، مستندسازی و بازدید های علمی می باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/19
تعداد بازدید:
1458
انجمن مهندسی صنایع
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.