۱۳۹۷ جمعه ۲۹ تير
معاونين و مديران

معاون آموزشی دانشکده

دکتر ناهید هادیان دهکردی

دکترای ریاضی محض- جبر   
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692936
ایمیل: n.hadian@alzahra.ac.ir

معاونت پژوهشی و اجرایی 

سرکارخانم دکتر مرضیه اسکندری

دکترای ریاضی کاربردی - الگوریتم و هندسه محاسباتی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 2105 8569 021
ایمیل: eskandari@alzahra.ac.ir
مدیر گروه ریاضی

آقای دکتر فرید بهروزی

 دکترای ریاضی محض – آنالیز   
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 2978 8569 021
ایمیل: f_behrouzi@alzahra.ac.ir 
 

مدیر گروه علوم کامپیوتر

سرکارخانم دکتر مرضیه اسکندری

 دکترای ریاضی کاربردی - الگوریتم و هندسه محاسباتی    
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 2979 8569 021
ایمیل: eskandari@alzahra.ac.ir 
 

مدیر گروه آمار

سرکارخانم دکتر روشنک علی محمدی

 دکترای آمار  
 مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 2099 8569 021
ایمیل:   r_alimohammadi@alzahra.ac.ir
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/17
تعداد بازدید:
1832
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، ساختمان خوارزمي، طبقه پنجم، دانشكده علوم رياضي
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+
فاكس : 982188049937+
 maths[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.