۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ آبان
روساي پيشين
 

دکتر پروانه نظرعلی
1379/03/13-1386/10/22

 

 
دکتر پرستو اصانلو
1386/10/22-1390/01/27 

 

 
دکتر افسانه شمشکی
1390/01/27-1393/03/12 

 

 
دکتر معصومه شجاعی
1393/03/12-1397/06/18 

 

 دکتر پریسا حجازی دینان
 
1397/06/18- تاکنون

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/06/25
تعداد بازدید:
773
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ،دانشگاه الزهرا، دانشكده تربيت بدني    كدپستي : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاكس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.