۱۳۹۸ دوشنبه ۱ مهر
شماره هاي تماس

آدرس پستي دانشكده

تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،دانشكده ادبيات ، كدپستي 1993891176
دورنگار: 88048038
آدرس پست الكترونيكي دانشكده: D.adabiatzaban@alzahra.ac.ir

شماره تلفن هاي ضروري دانشكده

دفتر رياست دانشكده: مستقيم 88048038 - داخلي 2348
معاونت اجرايي و پژوهشي: مستقيم 88048038 - داخلي 2348
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي: مستقيم 88048038 - داخلي 2348
گروه تاريخ: مستقيم 88030292 - داخلي 2345
گروه زبان شناسي: مستقيم 88048935 - داخلي 2342
گروه زبان و ادبيات انگليسي: مستقيم88041461 - داخلي 2355
گروه زبان و ادبيات عربي: مستقيم 88058928 - داخلي 2353
گروه زبان و ادبيات فارسي:88067153 مستقيم - داخلي 2336
گروه مترجمي زبان فرانسه: مستقيم 88045312 - داخلي 2329
گروه زبان و ادبيات روسي: مستقيم -داخلي 2350
سايت رايانه شمس: مستقيم 88045312 - داخلي 2320
مركز چند رسانه دانشكده: مستقيم 88058928 - داخلي 2340
كتابخانه كوثر: مستقيم 88030292- داخلي 2901
تاریخ به روز رسانی:
1396/09/19
تعداد بازدید:
6076
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.