۱۳۹۷ شنبه ۲۷ بهمن
معاونين و مديران


 معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده: 

آقای دکتر میرحسین موسوی
دانشیار                   
دکترای اقتصاد
    

 آدرس پست الکترونیک:  hmousavi@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 88058491
شماره داخلی : 2418-2417
  

معاون پژوهش و بین الملل دانشکده

 خانم دکتر ندا عبدالوند 
دانشیار
دکترای مدیریت
آدرس پست الکترونیک: n.abdolvand [AT] alzahra.ac.ir
 شماره تماس مستقیم : 88058491
شماره داخلی : 2418-2417


  
        معاون اجرایی و فرهنگی دانشکده: 
آقای دکتر اسماعیل صفر زاده
استادیار
دکترای اقتصاد
 

    آدرس پست الکترونیک:e.safarzadeh@alzahra.ac.ir
    شماره تماس مستقیم:88058491
    شماره داخلی:   2418-2417 


  

مدیر گروه اقتصاد:

 خانم دکتر زهرا افشاری
استاد               
دکترای اقتصاد  


آدرس پست الکترونیک:  zafshari@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 88058490
شماره داخلی : 2419


  

مدیر گروه حسابداری:

خانم دکتر شهناز مشایخ
دانشیار           
دکترای حسابداری
 

آدرس پست الکترونیک:shahnaz_mashayekh@yahoo.com
شماره تماس مستقیم : 88058490
شماره داخلی : 2922  
      سرپرست مدیر گروه حقوق: 

      خانم دکترالهام شریعتی

       استادیار
       دکترای فقه و حقوق 


       آدرس پست الکترونیک:   e.shariati@alzahra.ac.ir
       شماره تماس مستقیم:     85692369
       شماره داخلی:    2369


  

مدیر گروه علوم اجتماعی:

 خانم دکتر خدیجه سفیری
استاد               
دکترای جامعه شناسی
             

آدرس پست الکترونیک:   kh.safiri@alzahra.ac.ir    
شماره تماس مستقیم:88058489
شماره داخلی:3030
                  

مدیر گروه مدیریت:

خانم دکتر نگین سنگری
استادیار
دکترای مدیریت 

 آدرس پست الکترونیک:  n.sangari [AT] alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 88058489
شماره داخلی : 2426
  

مدیر گروه مطالعات خانواده:

 خانم دکتر فریبا سیدان
استاد یار
دکترای جامعه شناسی

 آدرس پست الکترونیکf.seyedan@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم :85692376 
شماره داخلی : 2376


  

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/07
تعداد بازدید:
1791
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.