۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان
شرح وظايف
شرح وظایف مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه الزهرا (س)

1- برنامه ریزی و برگزاری فرایند دوره های آموزشی کوتاه مدت حضوری و/یامجازی تخصصی برای اساتید، مدیران، کارشناسان و کارمندان سازمانهای دولتی و غیر دولتی براساس بررسی های نیازسنجی و به منظور ارتقا مهارت ها و دانش حرفه ای؛
2- ارائه کارگاههای تخصصی ویژه ومتناسب با نیازهای جامعه؛
3- برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت عمومی و تخصصی برای اتباع خارجی مقیم جمهوری اسلامی در چارچوب مقررات کشور به صورت حضوری و/یامجازی؛
4- برگزاری دوره های رسمی دانشگاهی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) مصوب به صورت مجازی مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛
5- ارائه دروس رسمی ارائه شده در دانشگاه به شیوه مجازی و ترکیبی در قالب تک درس مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری ؛
6- برقراری ارتباط با سایر بخشهای دانشگاه و با مراکز دولتی و غیر دولتی بمنظور نیازسنجی آموزشی و تعیین نوع و برنامه درسی دوره های آموزشی؛
7- برگزاری دوره های آموزشی آزاد پیشنهادی اعضای هیات علمی دانشگاه با استفاده از امکانات مرکز؛
8- جلب همکاری اعضا هیات علمی دانشگاه و سایر مدرسین برای اجرای دوره های آموزشی لازم؛
9- انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای همکاری برای برگزاری دوره های آموزشی آزاد ؛
10- انجام امور اطلاع رسانی دوره های آموزشی از طریق پایگاه اینترنتی مرکز و روش های تبلیغاتی مناسب؛
11- تهیه و تنظیم قرارداد های حق التدریس مدرسین در دوره های آموزشی برگزار شده؛
12- تهیه و اجرای فرایند های لازم برای ارائه دوره های آموزشی آزاد، تک درس های مجازی ؛
13- برنامه ریزی و اجرای فرایند پذیرش دانشجو در دوره های رسمی دانشگاهی بصورت مجازی؛
14- برگزاری جلسات آموزشی-تمرینی و توجیهی لازم در آموزشهای مجازی برای اساتید و دانشجویان؛
15- نظارت بر اجرای ضوابط آموزشی مطابق آیین نامه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛
16- ایجاد و/یا پیگیری بسترهای لازم برای برگزاری هرچه بهتر و بیشتر دوره های آموزشی؛
17- کنترل و نظارت کیفی بر کلیه مراحل اجرای دوره های آموزش آزاد و دوره های مجازی و تولید محتوای دروس؛
18- بررسی های آماری و ارزشیابی عملکرد مرکز؛
19- تهیه و اعطای گواهی/مدرک پایان دوره های آزاد/مجازی؛
20- تهیه گزارشهای آموزشی و مالی مربوط به مقام مافوق؛
21- ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده و تهیه بانک اطلاعاتی مربوط؛
22- بررسی های پژوهشی در زمینه های نیاز سنجی و کارآفرینی به منظور تحقق کاربردی بودن دوره های آزاد و مجازی؛

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/19
تعداد بازدید:
2511
مرکز آموزش آزاد و مجازی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.