۱۳۹۸ دوشنبه ۲۴ تير
فرم ها
 فرم ترفیع سنواتی  
کاربرگ مشخصات اعضای هیات علمی و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور و متقاضی همکاری با دانشگاه الزهراء(س)
  
 کاربرگ وظایف آموزشی تایید وظایف آموزشی عضو هیات علمی  
 
فرم های تمدید قرارداد اعضای هیات علمی پیمانی
  
 فرم شماره 1  
  
  
 

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/23
تعداد بازدید:
2483
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.