۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان
تاریخچه

باسمه تعالی

مدیریت برنامه ریزی دانشگاه از پائیز سال 1375  با هدف انجام ارزشیابی اعضای هیأت علمی زیر نظر معاونت آموزشی، آغاز به کار کرد که همزمان با امر فوق کار تعریف تشکیلات دفتر، تهیه دفترچه راهنما، نظرسنجی و تحلیل‌های آماری نیز انجام می‌پذیرفت، در سال 1377 امر ترفیعات اعضای هیأت علمی، در سال 1378 امور کارشناسی پرونده‌های ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی، در سال 1379 امور مربوط به بورس ها و  در سال 1380 امور مربوط به شورای برنامه ریزی  نیز به دفتر سپرده شد، در فاصله سنوات 1380 تا کنون به مرور کل امور مربوط به برنامه‌ریزی درسی و توسعه آموزشی، کلیه امور مربوط به اعضای هیأت علمی و کلیه امور مربوط به ارزشیابی آموزشی اعضای هیأت علمی به این مدیریت واگذار شده است.
 

مدیران پیشین

دکتر مریم ربیعی
1377 1375
1388 1385
1393-1391
دکتر کامران کاویانی
1379 - 1378
دکتر نوروزی لرکی
1379
دکتر صدیقه محسنی رجائی
1385 - 1379
دکتر صدیقه شمس
1391 - 1388
دکتر بتول سجاد
1391
دکتر ندا عبدالوند
1394 - 1393
دکتر امیر علی مسعودی
1394 تا کنون
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/16
تعداد بازدید:
2559
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.