۱۳۹۸ سه شنبه ۴ تير
معرفی
هیأت ممیزه به عنوان عالی ترین نهاد علمی دانشگاه فعالیت خود را از تاریخ 9/8/1380 بر اساس موافقت شماره 4116/2615/15 مورخ 1/4/80 مقام محترم وزارت آغاز کرده است.

هیأت ممیزه دانشگاه در حال حاضر دارای هفت کمیسیون تخصصی به شرح زیر می‏باشد:
1    - کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی
          1-1. اقتصاد, مدیریت و حسابداری
          2-1. روانشناسی و علوم تربیتی
          3-1. علم اطلاعات و دانش شناسی
          4-1. تربیت بدنی
          5-1. الهیات
-2    کمیسیون تخصصی زبان، ادبیات و تاریخ
-3    کمیسیون تخصصی شیمی و زیست شناسی 
-4    کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی
-5    کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی
-6    کمیسیون تخصصی گروه ریاضی و فیزیک
    7-کمیسیون تخصصی هنر
 
وظایف و اختیارات هیات ممیزه:
رسیدگی و اظهار نظر در مورد درخواست متقاضی ارتقای مرتبه علمی ( از طریق ارزیابی کیفیت فعالیت های وی و احراز شایستگی برای ارتقای مرتبه علمی از جمیع جهات(
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/22
تعداد بازدید:
2252
هیات ممیزه
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.