۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان
کارشناسان اداره پذیرش و حمایت از استعدادهای درخشان
 
 
 
          نام و نام خانوادگی : سرکار خانم دکتر مفتونی
          سمت: رئیس اداره پذیرش و حمایت
          از استعدادهای درخشان    
          تلفن مستقیم :85692132
 
 
 
 
         نام و نام خانوادگی : سرکار خانم خسروپور
         سمت: کارشناس ثبت نام و پذیرش
         تلفن مستقیم : 85692408
 
 
 
 
 
 
                           نام و نام خانوادگی : سرکار خانم ضرابی
                           سمت: کارشناس پذیرش دانشجویان بین الملل
                           تحصیلات تکمیلی،کارشناس آمار
                           تلفن مستقیم : 85692235
 
 
 
 
 
 
      نام و نام خانوادگی : سرکار خانم مجاوری
      سمت: کارشناس استعداد درخشان
      تلفن مستقیم : 85692962
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/29
تعداد بازدید:
4410
تحصیلات تکمیلی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.