۱۳۹۸ سه شنبه ۴ تير
دکتری
 
 
کاربرگ های دکتری

کاربرگ های آموزشی -پژوهشی

1

کاربرگ درخواست تصویب برنامه آموزشی - پژوهشی

2

کاربرگ درخواست مجوز برگزاری ارزیابی کتبی جامع

 

3

صورتجلسه اعلام نتیجه ی ارزیابی کتبی جامع


4

کاربرگ تصویب پیشنهاده پژوهشی

 

 

5

کاربرگ درخواست مجوز دفاع از پیشنهاده پژوهشی

6

کاربرگ پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری


7

گزارش جلسه دفاع از پیشنهاده پژوهشی رساله دکتری


 

 
 کاربرگ درخواست مجوز دفاع از رساله دکتری
1-8
2-8
1-8
2-8
8
1-8: کاربرگ درخواست مجوز دفاع از رساله برای ورودی قبل از 95 
 
 2-8: کاربرگ درخواست مجوز دفاع از رساله برای ورودی بعد از 95

9

گزارش جلسه دفاع نهایی از رساله دکتری
 1-9
  2-9
 1-9
 2-9 
 
 1-9 : گزارش جلسه دفاع نهایی از رساله دکتری قبل از 95
 
 2-9 : گزارش جلسه دفاع نهایی از رساله دکتری بعد از 95

10

صورت جلسه دفاعیه دوره دکتری

 

 

11

راهنمای  تحویل رساله

 

 

12

کاربرگ تحویل رساله

 

 

کاربرگ های موارد خاص

1

کاربرگ هزینه شرکت در سمینار
2-1
1-1
2-1

1-1: کاربرگ هزینه شرکت در سمینار برای قبل از سال 97

2-1: کاربرگ هزینه شرکت در سمینار برای بعد از سال 97

2

کاربرگ درخواست مرخصی استعلاجی دوران بارداری

 

 

3

کاربرگ درخواست مرخصی شیردهی

 

 

4

کاربرگ گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان بورسیه

 

 

5

کاربرگ تمدید سنوات ترم دهم برای ورودی قبل از 95

 

 

6

 کاربرگ تمدید سنوات ترم نهم برای ورودی بعد از 95

 

 

7

کاربرگ تمدید سنوات ترم دهم برای ورودی بعد از 95

 

 

8

کاربرگ درخواست بررسی موارد آموزشی

 

 

 9  کاربرگ کمیسیون موارد خاص    
10  کاربرگ درخواست مرخصی زایمان (بدون احتساب درسنوات)
 
 
 11  کاربرگ انصراف ازتحصیل    

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/03
تعداد بازدید:
3123
تحصیلات تکمیلی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.