۱۳۹۷ شنبه ۲۶ آبان
معاونين و مديران

  معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده


دکتر رویا برادر
دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی
تلفن : 88049937
فاکس: 88041464
rbaradar@alzahra.ac.ir
   

معاونت پژوهشی و اجرایی دانشکده


دکتر مهرانگیز پیوسته گر
دکترای روان شناسی 
تلفن : 88049937
فاکس: 88041464
mpaivastegar@alzahra.ac.ir

مدیر گروه روانشناسی:


دکتر اعظم فرح بیجاری
دکترای روان شناسی اجتماعی
تلفن : 88615858
فاکس: 88041464
a.f.Bidjari@alzahra.ac.ir

 

مدیر گروه روان شناسی تربیتی :


دکتر مهناز اخوان تفتی
دکترای روان شناسی تربیتی
تلفن : 88615858
فاکس: 88041464
makhavan@alzahra.ac.ir

 

مدیر گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی :


دکتر معصومه کربلایی آقا کامران
دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی
تلفن : 88615858
فاکس: 88041464
mkamran@alzahra.ac.ir

مدیر گروه مشاوره و راهنمایی :


دکتر سیمین حسینیان
دکترای مشاوره و راهنمایی
تلفن : 88615858
فاکس: 88041464
hosseinian@alzahra.ac.ir

مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 


خانم فاطمه بیگم رضازاده شیراز
فوق لیسانس تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
تلفن : 88615858
فاکس: 88041464
f.b.rezazadeh@alzahra.ac.ir


تاریخ به روز رسانی:
1397/01/29
تعداد بازدید:
4033
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ، روبروي درب اصلي دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي  
كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 edupsy[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.