۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد
برگزاری دوره آموزشی توجیهی ویژه اعضای هیات علمی پیمانی
به استناد مصوبه هیات رئیسه دانشگاه، دوره آموزشی توجیهی بدو استخدام جهت بهره برداری اعضای محترم هیات علمی با وضعیت استخدامی پیمانی، توسط گروه آموزش مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری در 4 کارگاه سه ساعته با عناوین کارگاه اول: آشنایی با آیین نامه مدیریت دانشگاه ها و آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی ، کارگاه دوم: فرهنگ سازمانی، ارتباط موثر با محیط و دیگران ، کارگاه سوم :اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری و کارگاه چهارم : آشنایی با ساختار تشکیلاتی ، برنامه راهبردی و عملیاتی و فرآیندهای دانشگاهی، برگزار خواهد شد. اعضای محترم فوق الذکر که متقاضی شرکت در این دوره می باشند ، می توانند گروه مورد نظر خود را انتخاب و درخواست کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 18/7/97 ، از طریق اتوماسیون برای مدیریت برنامه، بودجه ، تحول اداری و بهره وری، ارسال نمایند.
 
 
 
تاریخ به روزرسانی:
1397/07/17
تعداد بازدید:
957
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.