۱۳۹۷ دوشنبه ۲ مهر
كتابخانه و سايت
كتابخانه و سايت دانشكده تربيت بدني واقع در سالن ايران (ساختمان باغ نو) مي باشد.
 
كتاب هاي اين كتابخانه شامل كتاب هاي فارسي و لاتين تخصصي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي در سه گرايش رفتار و رشد حركتي، فيزيولوژي و تغذيه ورزشي و مديريت ورزشي مي باشد.
كتاب هاي فارسي 1821 عنوان
كتاب هاي لاتين 421 عنوان
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/24
تعداد بازدید:
636
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ،دانشگاه الزهرا، دانشكده تربيت بدني    كدپستي : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاكس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.