۱۳۹۷ شنبه ۲۷ بهمن
انجمن علمي، دانشجويي آمار
انجمن هاي علمي در هر دانشگاهي جايگاه ها و ساختار هايي براي فعاليت هاي علمي و فرهنگي دانشجويان
مي باشد. دانشجويان آمار دانشگاه الزهرا (س) براي ايجاد انگيزه و نشاط و بالا بردن سطح علمي خود در ميان
دانشجويان ساير دانشگاه ها انجمن آمار را تشكيل دادند0در واقع انجمن علمي دانشجويي آمار" دانشگاه الزهرا(س) با حمايت دانشگاه و دانشكده علوم رياضي و گروه آمار طبق مفاد آيين نامه انجمن هاي علمي وزارت علوم ،
تحقيقات و فناوري تشكيل شده است . ما اعضاي انجمن اميدوار هستيم بتوانيم با همت شما دانشجويان آماري
سطح علمي و فرهنگي دانشجويان دانشگاه خود را بالا ببريم و بتوانيم افتخار آفريناني براي دانشگاه خود باشيم.
تاريخچه
جرقه هاي شكلگيري انجمن علمي دانشجويي آمار دانشگاه الزهرا (س)، از اوايل سال 2931توسط تعدادي از
دانشجويان ورودي سال 2933آمار اين دابشگاه زده شد. با پيگيري هاي مستمر و چند ماهه ي اين دوستان ، كه به واقع اگر زحمت و تلاش هاي بسيار آنان نبود هيچگاه اين انجمن شكل نمي گرفت،سرانجام در آبان سال 2931
مصادف با روز جهاني آمار ،انجمن علمي دانشجويي آمار دانشگاه الزهرا (س) آغاز به كار كرد و تا به امروز به فعاليت هاي خود ادامه داده است.

اهداف و اركان انجمن علمي دانشجويي
ما دانشجويان آمار براي رفع كمبودها و كاستي هايي كه بر سر راه خود مشاهده كرديم بي تفاوت رد نشديم و
آستين همت را بالا زديم تا به نوبه ي خود سنگهاي موجود بر سر راه خود و دوستانمان را برداريم و چراغي براي
حركت ساير دوستانمان در اين مسير روشن كنيم. باشد كه از اين مسير سربلند خارج شويم.

اركان اصلي انجمن عبارتند از :
الف) اعضاي انجمن
انجمن هاي علمي دانشجويي مركب از دانشجويان و علاقمندان به مشاركت و همكاري در فعاليت هاي انجمن مي­باشند .
براي عضو شدن در انجمن پركردن فرم عضويت و قبول مسؤوليت و وظيفه محول شده از سوي انجمن الزامي است.
ب) شوراي مديريت انجمن آمار
شوراي مديريت از طريق انتخابات از ميان اعضاي خود 5تن را با اكثريت نسبي به عنوان شوراي مديريت و 1 تن را به عنوان اعضاي علي البدل براي مدت يك سال انتخاب مي نمايند . شوراي مديريت بالاترين مرجع تصميم گيري درخصوص فعاليت هاي انجمن مي باشد و كليه اعضا به صورتي مستقيم و غير مستقيم در برابر آن پاسخگو هستند. با توجه به وضعيت فعلي انجمن و تصميم گيري در خصوص تقسيم كار و تخصصي تر شدن كارها براي انجام هر چه بهتر وظايف و تعهدات ، به تصويب شوراي مديريت انجمن هاي علمي آمار از اين پس اغلب فعاليت هاي انجمن در قالب 4كميته ي روابط عمومي ، كميته ي مالي ، كميته علمي و اجرايي –پشتيباني صورت خواهد پذيرفت.
مسؤول و مدير هر كدام از اين كميته ها با توافق و تصويب در شوراي مديريت انتخاب مي شوند.
هر كدام از اين كميته ها بخش هايي دارند كه آن ها نيز وظايف مشخصي را انجام مي دهند. هر كدام از اين كميته ها و بخش هاي آن ها با داشتن ارتباط موثر و كار آمد با ديگر بخش ها و كميته ها جهت انجام وظايف خود به فعاليت مشغول هستند در نهايت اين كميته ها و زير بخش هاي آن ها با ارتباط ارگانيكي كه با يكديگر دارند به همراه شوراي مديريت و ديگر ساختار هاي انجمن ، كليتي يكپارچه را تشكيل مي دهند وبه صورت سيستمي منسجم در جهت نيل به اهداف بلند مدت و استراتژيك انجمن گام بر مي دارند.
به بياني ديگر:
شوراي مديريت : عالي ترين مرجع تصميم گيري براي انجمن است كه اعضاي آن در انتخاباتي كه برگزار مي گردد انتخاب مي شوند.
كميته : اغلب فعاليت هاي انجمن توسط كميته ها صورت مي گيرد. در حال حاضر انجمن داراي 4كميته علمي، روابط عمومي ،اجرايي – پشتيباني و مالي است.
مسؤول هر كميته با توافق و نظر شوراي مديريت از ميان اعضاي همين شورا انتخاب مي شوند . اين مسؤولين در قبال فعاليت هاي كميته ي خود تنها در برابر شوراي مديريت پاسخگو هستند .
بخش : هر كميته با توجه به تفكيك وظايف درون آن ، از بخش هايي تشكيل شده است . هر كدام از اين بخش ها داراي مسؤول مشخص است كه اين مسؤول در قبال فعاليت هاي بخش خود تنها در برابر مدير كميته پاسخگو است.
زير بخش: هر بخش ممكن است براي تسهيل در امور به زير بخش هايي تقسيم شود.
اين زير بخش ها نيز داراي مسؤول مشخص است كه تنها در برابر مسؤول تخش پاسخگو است.
اعضاي انجمن علمي دانشجويي بر اساس آيين نامه هاي داخلي انجمن كه توسط شوراي مديريت تدوين مي­شود.
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/22
تعداد بازدید:
1356
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.