۱۳۹۸ شنبه ۲۶ مرداد
شماره هاي تماس
 


 بخش اداري

 مسئول دفتر دانشكده

خانم معصومه دهكرديان نژاد
مدرك: ديپلم
شماره فاكس:88058923
  شماره تماس:85692347
 

مسئول زيراكس
خانم گلنساء طاهري
مدرك: ديپلم مديريت خانواده وبرنامه ريزي
شماره تماس:85692131

 

كارپرداز  آقاي حمدالله اكبري
كارپرداز دانشكده الهيات، سلف دانشجويي، و پرديس اروميه مدرك: ديپلم رياضي

 بخش پژوهش

 كارشناس پژوهش
 خانم زهرا مرداني ولنداني
مدرك:فوق ليسانس مديريت آموزشي
كارشناس پژوهش، كارشناس نشريه دانشكده، و همكاري در سايت
شماره تماس:85692940
شماره فكس:88041576
 

مسئول كتابخانه
خانم زهرا باقري
مدرك:كارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي 
شماره تماس:85692115

 
 همكار كتابخانه
شفيقه مهدي پور

 

  مسئول سايت 
خانم سكينه قانع
مدرك: كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني
شماره تماس: 85692131

 بخش آموزش

مسئول آموزش دانشكده
خانم رقيه صبحي
مدرك: فوق ليسانس مديريت آموزشي
مسئول آموزش و كارشناس آموزش  ارشد تمام گروه‌ه
شماره تماس:85692125

 

 
خانم خديجه شهرتي
مدرك: ليسانس آموزش
 كارشناس مقطع ليسانس اديان و عرفان و علوم قرآن
شماره تماس:85692944
 
خانم فروغ عبدي
مدرك: ليسانس مديريت آموزشي
 كارشناس مقطع ليسانس: فلسفه و حكمت اسلامي و
 تاريخ  فرهنگ وتمدن ملل اسلامي 
شماره تماس: 85692137
 خانم زهره چرمدوز مدرك: ديپلم ادبيات
كارشناس مقطع ليسانس فقه و مباني حقوق
و تحصيلات تكميلي
و مالي دانشكده
شماره تماس:85692136
 
 خانم سيده فاطمه زهرا حسيني
مدرك: فوق ليسانس فقه و حقوق اسلامي
كارشناس گروه معارف
شماره تماس:85692700

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/10
تعداد بازدید:
4055
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.