۱۳۹۷ شنبه ۲۷ بهمن
معاونين و مديران

معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده:

آقای دکتر میرحسین موسوی

دانشیار
دکترای اقتصاد
آدرس پست الکترونیک: hmousavi@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 88058491
شماره داخلی : 2418-2417


سرپرست معاون پژوهش و بین الملل :

خانم دکتر ندا عبدالوند

دانشیار
دکترای مدیریت
آدرس پست الکترونیک: n.abdolvand [AT] alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 88058491
شماره داخلی : 2418-2417

 معاون اجرایی و فرهنگی دانشکده:

آقای دکتر اسماعیل صفر زاده

استادیار
دکترای اقتصاد
آدرس پست الکترونیک:e.safarzadeh@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم:88058491
شماره داخلی: 2418-2417

مدیر گروه اقتصاد:

خانم دکتر زهرا افشاری

استاد
دکترای اقتصاد
آدرس پست الکترونیک: zafshari@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 88058490
شماره داخلی : 2419


مدیر گروه حسابداری:

خانم دکتر شهناز مشایخ

دانشیار
دکترای حسابداری
آدرس پست الکترونیک:shahnaz_mashayekh@yahoo.com
شماره تماس مستقیم : 88058490
شماره داخلی : 2922

 


سرپرست مدیر گروه حقوق:

خانم دکتر الهام شریعتی

استادیار
دکترای فقه و حقوق
آدرس پست الکترونیک: e.shariati@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم: 85692369
شماره داخلی: 2369


مدیر گروه علوم اجتماعی:

خانم دکتر خدیجه سفیری

استاد
دکترای جامعه شناسی
آدرس پست الکترونیک: kh.safiri@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم:88058489
شماره داخلی:3030


مدیر گروه مدیریت:

خانم دکتر نگین سنگری

استادیار
دکترای مدیریت
آدرس پست الکترونیک: n.sangari [AT] alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 88058489
شماره داخلی : 2426


مدیر گروه مطالعات خانواده:

خانم دکتر فریبا سیدان

استادیار
دکترای جامعه شناسی
آدرس پست الکترونیک: f.seyedan@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم :85692376
شماره داخلی : 2376


تاریخ به روز رسانی:
1397/10/15
تعداد بازدید:
2834
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.