۱۳۹۷ شنبه ۲۷ بهمن
گروه حسابداری

   

   

دکترسید علی حسینی


رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم :85692764
    شماره تلفن داخلی :2764

آدرس پست الکترونیکی :a.hosseini@alzahra.ac.ir

              وب سایت شخصی   

دکترسید احمد خلیفه سلطانی


رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692745
    شماره تلفن داخلی :2745

آدرس پست الکترونیکیkhalifehsultani@alzahra.ac.ir

            وب سایت شخصی


   

دکتر علی رحمانی


رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : استاد
شماره تلفن مستقیم :85692764
شماره تلفن داخلی :2764

آدرس پست الکترونیکی :rahmani@alzahra.ac.ir            وب سایت شخصی
 


   

دکترپریسا سادات بهبهانی نیا

رشته تحصیلی:حسابداری
مرتبه علمی :استادیار
شماره تلفن مستقیم:85692988 
    شماره تلفن داخلی:2988
آدرس پست الکترونیک:
p.behbahaninia@alzahra.ac.ir
                  وب سایت شخصی
 
   

دکتر غلامرضا سلیمانی امیری

رشته تحصیلی: حسابداری
مرتبه علمی:دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85692744
    شماره تلفن داخلی: 2744
آدرس پست الکترونیک:gh.soleymani@alzahra.ac.ir

               وب سایت شخصی


   

                     دکتر شهناز مشایخ
                           مدیرگروه

رشته تحصیلی: حسابداری
مرتبه علمی:دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85692885
    شماره تلفن داخلی:2885
آدرس پست الکترونیک:sh.mashayekh@alzahra.ac.ir

             وب سایت شخصی


   

دکترمهناز ملانظری

رشته تحصیلی: حسابداری
مرتبه علمی:دانشیار
شماره تلفن مستقیم: 85692372
    شماره تلفن داخلی:2372
آدرس پست الکترونیک: m_molanazari@alzahra.ac.ir

وب سایت شخصی


   
             دکتر آزاده مداحی

رشته تحصیلی:حسابداری
مرتبه علمی:استادیار
شماره تلفن مستقیم:85692922 
    شماره تلفن داخلی:2922
آدرس پست الکترونیک:azadeh_maddahi@yahoo.com 

                    وب سایت شخصی 
      دکتر اعظم ولی زاده لاریجانی

رشته تحصیلی :حسابداری
مرتبه علمی:استادیار
شماره تلفن مستقیم:85692922
    شماره تلفن داخلی: 2922
آدرس پست الکترونیک:a.valizadeh@alzahra.ac.ir


               وب سایت شخصی
 

 

 

 

  


 


 

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/10
تعداد بازدید:
1298
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.