۱۳۹۷ شنبه ۲۷ بهمن
گروه حقوق

   

              دکتر فاطمه پورمسجدیانرشته تحصیلی : حقوق خصوصی
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم :88058901
    شماره تلفن داخلی :2068

آدرس پست الکترونیکی :fmasjedian@alzahra.ac.ir                                           
 
وب سایت شخصی


   

دکتر سیده لطیفه حسینی


رشته تحصیلی : حقوق بین الملل
مرتبه علمی : استاد یار
شماره تلفن مستقیم :
    شماره تلفن داخلی :85692774

آدرس پست الکترونیکی :L.Hosseini@alzahra.ac.ir

             وب سایت شخصی


   

دکترخلیل شهنایی

                      

رشته تحصیلی :حقوق 
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم :85692401
   شماره تلفن داخلی :2401

آدرس پست الکترونیکی:kh.shahnaee@alzahra.ac.ir             وب سایت شخصی
 


   

دکترخدیجه مظفری سیبنی

رشته تحصیلی:حقوق خصوصی
مرتبه علمی :استادیار
شماره تلفن مستقیم: 85692886
    شماره تلفن داخلی:2886

آدرس پست الکترونیک:kh.mozafari@alzahra.ac.ir

                      وب سایت شخصی

 
   

دکتر الهه مرندی

رشته تحصیلی:حقوق 
مرتبه علمی :استادیار
شماره تلفن مستقیم: 
    شماره تلفن داخلی:

آدرس پست الکترونیک:e.marandi@alzahra.ac.ir

                      وب سایت شخصی


 


   


 
   

 

 
   
   

 
   

 

 

 

   


 

تاریخ به روز رسانی:
1397/09/10
تعداد بازدید:
1155
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.