۱۳۹۷ شنبه ۲۷ بهمن
گروه مدیریت

   

   

                         دکترمیر احمد امیر شاهی
                                                


رشته تحصیلی : مدیریت
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692426
    شماره تلفن داخلی :2426

آدرس پست الکترونیکی : amrshah@alzahra.ac.ir
  


                        وب سایت شخصی


 

   

              
               دکتر حجت الله انصاری
                                                

رشته تحصیلی : مدیریت 
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم :
    شماره تلفن داخلی :

آدرس پست الکترونیکی : alzahra.ac.ir
  

                        وب سایت شخصی


              
 

دکترمحمد علی بابایی


رشته تحصیلی : مدیریت
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692745
    شماره تلفن داخلی :2745

آدرس پست الکترونیکی :mabzak@yahoo.com             


وب سایت شخصی   

دکتر معصومه حسین زادهرشته تحصیلی : مدیریت
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692918
    شماره تلفن داخلی :2918

آدرس پست الکترونیکی : mhshahri@alzahra.ac.ir

                      وب سایت شخصی


   

دکتر منیژه حقیقی نسب


رشته تحصیلی : مدیریت
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692918
    شماره تلفن داخلی :2918

آدرس پست الکترونیکی :mhaghighinasab@alzahra.ac.ir

             
                  وب سایت شخصی


   

دکترآمنه خدیور

رشته تحصیلی: مدیریت
مرتبه علمی :دانشیار
شماره تلفن مستقیم: 85692885
    شماره تلفن داخلی:2885
آدرس پست الکترونیک :
a.khadvar@alzahra.ac.ir

                        وب سایت شخصی   

دکتر زهرا رزمی

رشته تحصیلی: مدیریت
مرتبه علمی:استادیار
شماره تلفن مستقیم:85692403
    شماره تلفن داخلی: 2403
آدرس پست الکترونیک:zahrarazmi@alzahra.ac.ir


                 وب سایت شخصی


   
                 دکتر محمد رضا رستمی

رشته تحصیلی: مدیریت
مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن مستقیم : 85692375
    شماره تلفن داخلی: 2375
آدرس پست الکترونیک: m.rostami@alzahra.ac.ir

             وب سایت شخصی

 
   

دکتر مینا رنجبر فرد
معاون گروه


رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
مرتبه علمی:استادیار
شماره تلفن مستقیم:85692379
    شماره تلفن داخلی:2379
آدرس پست الکترونیک:m.ranjbarfard
@alzahra.ac.ir

                  وب سایت شخصی


   

دکتر نگین سنگری
مدیر گروه

رشته تحصیلی: مدیریت
مرتبه علمی:استادیار
شماره تلفن مستقیم: 85692369
    شماره تلفن داخلی:2369
آدرس پست الکترونیک: n.sangari@alzahra.ac.ir


وب سایت شخصی   

دکترابراهیم عباسی

رشته تحصیلی: مدیریت
مرتبه علمی: دانشیار

شماره تلفن مستقیم:85692375
    شماره تلفن داخلی:2375
آدرس پست الکترونیک
:
abbasiebrahim2000@alzahra.ac.ir

                        وب سایت شخصی


   

دکتر ندا عبدالوند

رشته تحصیلی: فناوری اطلاعات

مرتبه علمی: دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85692369
    شماره تلفن داخلی:
2369
آدرس پست الکترونیک:n.abdolvand@alzahra.ac.ir

            وب سایت شخصی


   

دکتر حسن قالیباف اصل

رشته تحصیلی:مدیریت
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85692375
    شماره تلفن داخلی:2375

آدرس پست الکترونیک:h.ghalibaf@alzahra.ac.ir

                   
                      وب سایت شخصی


   
                  دکتر پری احدی

رشته تحصیلی : مدیریت
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم :85692774
    شماره تلفن داخلی:2774
آدرس پست الکترونیک:p.ahadi@alzahra.ac.ir 

                  وب سایت شخصی

   

 

  


 


 

تاریخ به روز رسانی:
1397/09/10
تعداد بازدید:
2086
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.