۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ آذر
رئيس دانشگاه الزهرا

دكتر مهناز ملانظري ، رئيس دانشگاه الزهرا (س) 

نام: مهناز
نام خانوادگي: ملانظري
مرتبه علمي: دانشيار
سمت فعلي: رئيس دانشگاه الزهرا 
آخرين مدرك تحصيلي: دكتري حسابداري
شماره تماس مستقيم :88032721
شماره فاكس :88030673
آدرس پست الكترونيكي : molanazari@alzahra.ac.ir
 
سرپرست دانشگاه الزهرا

سوابق تحصيلي

• دكتراي حسابداري از دانشگاه پونا هندوستان در سال 1379 (2000ميلادي)
• كارشناسي ارشد حسابداري از دانشگاه تهران در سال 1371
• كارشناسي حسابداري از دانشگاه شهيد بهشتي در سال 1366

سوابق اجرايي

• سرپرست دانشگاه الزهرا :  18 اسفند 1395  تا  24 بهمن  1396
• معاون اداري و مالي دانشگاه الزهرا :1385-1388 / 1391 تا 1396
• عضو كميته علمي نظام حسابداري بخش عمومي با رويكرد تعهدي -همكاري در تدوين نظام حسابداري تعهدي دانشگاه ها و موسسات اموزش عالي: 1392-1394
• عضوكارگروه منابع و اقتصاد آموزش عالي-همكاري در تدوين برنامه ششم توسعه كشور-1393
• عضوشوراي راهبردي اخلاق حرفه اي-تدوين سند راهبردي اخلاق حرفه اي-1393
• عضو هيات اجرايي جذب دانشگاه الزهرا-1387-1393
• عضو كميته اجرايي تهيه و تدوين حسابداري تعهدي در دانشگاهها-همكاري در تدوين شيوه هاي اجرايي حسابداري تعهدي در دانشگاه ها و موسسات اموزش عالي-1392
• عضو شوراي راهبردي دانشگاه الزهرا-تدوين سياست ها و راهبردها در حوزه مالي و عمراني-1392
• عضو كميته تبيين و ترويج اقتصاد مقاومتي دانشگاه الزهرا-همكاري در تدوين سياست هاي مقابله با تحريم-1391
• عضو كميته تدوين سند چشم انداز دانشگاه الزهرا-همكاري در تدوين سند چشم انداز-1391
• عضو كميته علمي دهمين همايش ملي حسابداري ايران -3و 4 خرداد 91
• عضو كميته ي علمي سومين كنفرانس بين المللي مشاوران و مدير مالي-26 و 27 دي 88
• عضو كميته اجرايي ارزيابي عملكرد دانشگاه الزهرا در سطح دانشگاه هاي تابعه وزارت علوم-همكاري در ارزيابي عملكرد دانشگاه در وزارت علوم-1386
• سرپرست دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي دانشگاه الزهرا
• معاون اداري و مالي دانشكده ادبيات دانشگاه الزهرا- سال 1385
• معاون آموزشي دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي دانشگاه الزهرا -1382تا 1383
• عضو انجمن حسابداري ايران
• عضو هيات تحريريه فصلنامه پژوهش حسابداري

سوابق پژوهشي

الف- مقالات چاپ شده در مجلات علمي –پژوهشي

• ارزيابي الگوي شفافيت گزارشگري مالي پيشنهادي بر مبناي نقد شوندگي سهام-بهار 1395-دانش حسابداري-صفحات 113---136دوره 7-شماره 24-فرزانه يوسفي اصل- مهناز ملانظري- غلامرضا سليماني اميري
• بررسي ضرورت تحول در نظام پاسخگويي مالي و عملياتي دانشگاه‌هاي دولتي ايران و شناسايي ابعاد آن از ديدگاه خبرگان و دانشگاهيان -بهار 1395-پژوهش هاي تجربي حسابداري-صفحات 53-80-دوره 5- شماره 3- غريبه اسماعيلي‌كيا، مهناز ملانظري
• فرهنگ سازماني و تمكين مالياتي شركتي (مطالعۀ موردي: اداره كل امور مالياتي موديان بزرگ)-بهار 1395-بررسي هاي حسابداري و حسابرسي-صفحات 1-18/دوره 23- شماره 1-مهناز ملانظري، مينا ابوحمزه، محمدمهدي ميرزايي عباس آباد
• چارچوبي براي تحول در نظام پاسخ‌گويي مالي و عملياتي دانشگاه‌هاي دولتي ايران از ديدگاه خبرگان-زمستان 1394-فصلنامه حسابداري سلامت-صفحات 1-25/ دوره 4 – شماره ي 4-غريبه اسماعيلي‌كيا، مهناز ملانظري
• ارزيابي مدل شفافيت گزارشكري مالي پيشنهادي بر مبناي هزينه سرمايه سهام عادي-بهار 1394-دانش حسابداري مالي-صفحات 27-46/دوره 2- شماره ي 1-فرزانه يوسفي اصل- مهناز ملانظري- غلامرضا سليماني اميري
• بررسي رابطۀ تفاوت ماليات تشخيصي و ماليات ابرازي با اجتناب از پرداخت ‌ماليات-بهار 1394-پژوهشنامه ماليات-صفحات 71-89/ دوره 23- شماره 25-علي رحماني ، مهناز ملانظري، زهرا اربابي بهار
• تبيين مدل شفافيت گزارشگري مالي-زمستان 1393-پژوهش هاي تجربي حسابداري-صفحات 1-38/ دوره 4 – شماره 2-فرزانه يوسفي اصل- مهناز ملانظري- غلامرضا سليماني اميري
• شناسايي ويژگي هاي روانشناختي اثر گذار بر مهارت حسابرسان در انجام قضاوت هاي حسابرسي-زمستان 1393-بررسي هاي حسابداري و حسابرسي-صفحات 505-526 / دوره ي 21 – شماره 4-مهناز ملانظري، غريبه اسماعيلي كيا
• بيش اطميناني مديريت و محافظه كاري حسابداري-بهار 1393-دانش حسابداري-صفحات 55-79/ دوره 5- شماره 16-منيژه رامشه، مهناز ملانظري
• اثرات متفاوت اندازه شركت و نوع صنعت بر سودآوري-زمستان 1391-پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي-صفحات 157-183-دوره ي 4 – شماره ي 16-مهناز ملا نظري، يد اله نوري فرد، شقايق قشقايي عبدي
• بررسي نقش وجود عوامل نوآوري در پياده سازي موفق برنامه‌ريزي منابع سازمان(ERP)- زمستان 1391-پژوهش هاي تجربي حسابداري-صفحات 95-110/دوره 2 – شماره 2-ليلا زراعتي فرد، مهناز ملانظري
• ارتباط خطاي پيش‌بيني سود مديريت و اقلام تعهدي-زمستان 1389-دانش حسابداري-صفحات 59-76/ دوره ي 1 – شماره ي 3-سيداحمد خليفه سلطاني، مهناز ملانظري، سجاد دل‌پاك
• بررسي رابطه بين روش هاي تأمين مالي (منابع برون سازماني) و موفقيت و عدم موفقيت شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران-تابستان 1389-پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي-صفحات 65-86/ دوره 2- شماره 6-مهناز ملانظري، رضوان حجازي، محمد صحرايي
• بررسي ارتباط بين هموارسازي سود با اندازه شركت و نوع صنعت در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران-تابستان 1386-بررسي هاي حسابداري و حسابرسي-دوره 14- شماره 1-مهناز ملا نظري، ساناز كريمي
• حسابداري محيط زيست-1382-پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي-صفحات 141-159/ دوره 3 – شماره ي 8-مهناز ملانظري

ب- مقالات چاپ شده در مجلات علمي –ترويجي:

• استقرار سيستم هاي هزينه يابي كامل در دانشگاه ها –الزامات ، مزايا و چالش ها-تاييد چاپ-پژوهش حسابداري-غريبه اسماعيلي كيا ، مهناز ملانظري، موسي مطاعي
• تناسب سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري- تابستان 1392- پژوهش هاي حسابداري- مهناز ملانظري – عاطفه زرابي
• كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در حسابرسي1384--تجارت الكترونيك-مهناز ملانظري، كامبيز فرقاندوست حقيقي، مسعود يزداني

ج- مقالات ارائه شده در همايش هاي علمي معتبر:

• سيستم برنامه ريزي منابع انساني (ERP) از ابتدا تا كنون-1394-كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري
-The effect of Uncertainty , Decentralization and AIS Characteristics on the AIS performance in Tehran Stock Exchange-•
(Three way interaction Model)
09/17/2010
چين
Mahnaz Molanazari
Elahe Abdolkarim
 

د- تاليف، تصنيف و ترجمه كتاب:

روش تحقيق ، شيوه ها و تكنيك ها

پايان نامه ها

الف- راهنمايي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري:

• تأثير كيفيت سود و محافظه كاري غير شرطي بر محافظه كاري شرطي- كارشناسي ارشد دانشجو مرضيه شمس/دانشگاه الزهرا(س)/استيد مشاور : سيد احمد خليفه سلطاني
• عوامل اثرگذار در روابط بين متغيري ادراكي و ويژگي هاي اطلاعات Ais- كارشناسي ارشد دانشجو بهناز فهيميان- دانشگاه الزهرا(س)-اساد مشاور : سيد احمد خليفه سلطلني
• ارتباط اطلاعات حسابداري مديريت با يادگيري سازماني و عملكرد- كارشناسي ارشد دانشجو سمانه داور-دانشگاه الزهرا(س)- استاد مشاور :رضوان حجازي
• بررسي عوامل مؤثر بر Ais در شركت هاي توليدي عضو بورس تهران- دانشجو عاطفه زرابي كارشناسي ارشد - دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور : رضوان حجازي
• بررسي اثر مشاركت كاربران بر طراحي Ais- دانشجو شكوفه جعفري- دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور : غلامرضا سليماني
• بررسي نقش عوامل نوآوري در پياده سازي موفق سيستم ERP-دانشجو ليلا زراعتي فرد-دانشگاه الزهرا(س) كارشناسي ارشد -استاد مشاور : علي رحماني
• بررسي ارتباط ساختار مالي با توجه به نوع صنعت با بازده سهام-دانشجو سميه لطفي-دانشگاه الزهرا(س) كارشناسي ارشد -استاد مشاور : علي رحماني
• بررسي رابطه اقلام تعهدي و تصميمات مديريتي طي دوره عمر-دانشجو مهناز هاشمي-دانشگاه الزهرا(س) كارشناسي ارشد -استاد مشاور : رضوان حجازي
• ارتباط نوع فرهنگ حاكم بر سازمان با استراتژي پياده سازي Ais-دانشجو زهرا قانون-دانشگاه الزهرا(س) كارشناسي ارشد -استاد مشاور علي علوي
• بررسي دلايل عدم انتشار گزارش هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران در وب سايت شركت ها كارشناسي ارشد -دانشجو آتري نادرپور-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور كامبيز حقيقي
• بررسي نقش ترازنامه در محدود كردن مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران كارشناسي ارشد -دانشجو آزاده يزداني-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور شهناز مشايخ
• بررسي ديدگاه هاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها در رابطه با ايجاد گرايش در حسابداري- كارشناسي ارشد دانشجو فاطمه دينويان-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور : رضوان حجازي
• ارتباط هموارسازي سود با اندازه و نوع صنعت بين شركت هاي پذيرفته شده در بورس كارشناسي ارشد -دانشجو ساناز كريمي-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور : غلامرضا سليماني
• ارائه مدل پيش بيني قدرت پرداخت ديون به كمك نسبت هاي مالي بر روي شركته اي توليدي پذيرفته شده در بورس تهران كارشناسي ارشد -دانشجو زهره حاجي ها-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور : رضوان حجازي
• مقايسه تطبيقي نحوه محاسبه بهاي تمام شده وام و توسط سيستم موجود در استان اصفهان مطابق استاندارد ISAشماره9- كارشناسي ارشد دانشجو الهام اسادات خواجه باشي-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور : رضوان حجازي
• بررسي محتواي اطلاعاتي وجه نقد عملياتي هر سهم و مقايسه آن با سود هر سهم كارشناسي ارشد -دانشجو وحيده طيبي راد-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور : رضوان حجازي
بررسي اثر عدم اطمينان كاري، عدم تمركز سازماني و ويژگي هاي سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري بر عملكرد آن سيستم ها در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كارشناسي ارشد -دانشجو الهه عبدالكريمي-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور : سيد احمد خليفه سلطاني
• اثر كيفيت سود بربازده آتي دارائي ها و ..-دانشجو مريم مرادي زماني-دانشگاه الزهرا(س)-استاد راهنما علي رحماني
• بررسي اثر عدم اطمينان كاري، عدم تمركز سازماني و ويژگي هاي سيتم هاي اطلاعاتي حسابداري بر عملكرد آن سيستم ها در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- كارشناسي ارشد دانشجو الهه عبدالكريمي-دانشگاه الزهرا(س)-استاد راهنما سيد احمد خليفه سلطاني
• مزاياي حسابداري و رضايتمندي در محيط برنامه ريزي منابع انساني(ERP)-كارشناسي ارشد -دانشجو سحر يوسفي زاده-دانشگاه الزهرا(س)-استاد راهنما : رضوان حجازي
• بهاي تمام شده دانشجو در واحد پرديس الزهرا(روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت) كارشناسي ارشد -دانشجو : زهره منصور سمائي-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور : علي رحماني
• بررسي رابطه ذخيره مطالبات شكري الوصول و مديريت سرمايه در بانك ها- كارشناسي ارشد دانشجو فرزانه كرمي-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور : علي رحماني

ب- مشاوره پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري:

• رابطه حجم معاملات با تغييرات قيمت سهام و كيفيت بازار-دانشجو سميرا ازنايي-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور : شهناز مشايخ
• بررسي اثر پيش بيني سود مديران بر ريسك و ارزش شركت-دانشجو سميه پيرهادي-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور سيد احمد خليفه سلطاني
• بررسي نقش تعديلات سنواتي در مديريت سود-دانشجو سيده كلثوم فاطمي-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور :علي رحماني
• هموارسازي سود، اطلاعات نامطمئن، بازده سهام و هزينه سهامداران-دانشجو راضيه حمزي-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور :غلامرضا سليماني
• امكان سنجي اجراي سيستم ارزيابي متوازن در شركت هاي فعال در صنعت لوازم خانگي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران-دانشجو عصمت كمالي شهري-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور رضوان حجازي
• بررسي ساختار سرمايه و ارزش افزوده اقتصادي-دانشجو اعظم صوفياني-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور : رضوان حجازي
• ارزش افزوده بازار با ارزش افزوده اقتصادي و بازار حقوق صاحبان سرمايه ، بازده سرمايه گذاري و رشد سود هر سهم-دانشجو عارفه حسيني-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور :رضوان حجازي
• پيش بيني بازده سهام با استفاده از نسبت هاي بازار-دانشجو محبوبه فاطمي-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور رضوان حجازي
• بررسي تدثير اقلام تشكيل دهنده صورت جريان هاي بر تصميم گيري مديران-دانشجو كامليامؤمني-دانشگاه الزهرا(س)-استادمشاور رضوان حجازي
• مقايسه روش شناسايي سود شركت هاي توليد ساختمان در ايران با FASBشماره 66-دانشجو زهرا نيكبخت-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور رضوان حجازي
• بررسي اثررشد و رفتار گزارش مديريتي بر محافظه كاري حسابداري-دانشجو زهرا معصومي-دانشگاه الزهرا(س)-استاد راهنما :رضوان حجازي
• اثر مديريت سود بر ارزش اطلاعات مالي جهت تصميم گيري سرمايه گذاري در شركت هاي توليدي پذيرفته شده بورس
-دانشجو اعظم رستمي نسب-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور رضوان حجازي
• بررسي تاثير اقلام تشكيل دهنده صورت جريان هاي نقدي بر تصميم گيري مديران-دانشجو كامليا مؤمني-استاد مشاور رضوان حجازي
• بررسي ارتباط تناسب اقتضايي استراتژي رقابتي سازمان طرح سازماني و سيستم حسابداري مديريت يا اثر بخشي واحد تجاري-دانشجو ندا فتوحي-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور رضوان حجازي
• اثر مديريت سود بر ارزش اطلاعات مالي جهت تصميم گيري سرمايه گذاري در شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران-دانشجو اعظم رستمي نسب-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور رضوان حجازي
• رابطه بين ميزان ساعات كاركرد حسابرسي و مديريت سود-دانشجو الهام نبي ئي-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور غلامرضا سليماني
• تدوين چارچوبي براي شناسايي و ارزيابي كنترل هاي داخلي حاكم برگزارشگري مالي دانشگاه ها-دانشجو مريم شكيبا-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور علي رحماني
• رابطه تفاوت ماليات تشخيصي و ابزاري با مديريت سود و اجتناب از ماليات-دانشجو زهرا اربابي بهار-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور علي رحماني
• بررسي رابطه ميان ساختار مالكيت، سرمايه گذاري ثابت و جريان وجه نقد-داشنجو هدي صادق راي مقدم-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور شهناز مشايخ
• تاثير سبك هاي افشاي شركتي بر بازار سرمايه-دانشجو پرستو آشتيان-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور علي رحماني
• بررسي تاثير فاكتور هاي كلان اقتصادي در استنتاج بي قاعدگي افق هاي بلند مدت سرمايه گذاري-دانشجو مينا نصيري-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور رضوان حجازي
• امكان سنجي استقرار كنترل بر مبناي در دانشگاه الزهرا-دانشجو آزاده جعفري-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور علي رحماني
• بهاي تمام شده دانشجو در واحد پرديس الزهرا(روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت)-دانشجو زهره منصور سمائي-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور علي رحماني
• بهاي تمام شده فعاليت هاي حوزه پژوهشي دانشگاه الزهرا به روش DBAC-دانشجو عظيمي-دانشگاه الزهرا(س)-استاد مشاور علي رحماني

 
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/13
تعداد بازدید:
20026
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.