۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور
درباره گروه
 
گروه طراحی صنعتی

مدیر گروه : خانم مهندس مرضیه اله دادی :

کارشناس آموزش مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد : خانم خاطره فلک فرسا - تلفن 85692500

کارشناس کارگاه های طراحی صنعتی : آقای رضا حضرتی - تلفن داخلی 85692562
اساتید گروه شامل 5 عضو هیات علمی می باشد : یک دانشیار - 2 استادیار و دو مربی