۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ آبان
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلي_تربیت بدنیمنو اصلي_تربیت بدنی
درباره دانشكده
امور آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
رفتار حركتي
فيزيولوژي ورزشي
مديريت ورزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افراد</span>افراد
رياست دانشكده
اعضاي هيات علمي
كارشناسان
دانشجويان
اساتید بازنشسته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
شماره هاي تماس
ارتباط مستقيم با رياست دانشكده
ارسال نظرات، انتقادات و پيشنهادات
Collapse منو گروه رفتار حرکتیمنو گروه رفتار حرکتی
درباره گروه
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه كلاسها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
پايان نامه ها
Collapse منو گروه فیزیولوژی ورزشیمنو گروه فیزیولوژی ورزشی
درباره گروه
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه كلاسها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
پايان نامه ها
Collapse منو گروه مدیریت ورزشیمنو گروه مدیریت ورزشی
درباره گروه
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه كلاسها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
پايان نامه ها
Collapse منو دومنو دو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشكده</span>درباره دانشكده
تاريخچه
افتخارات
رشته ها و مقاطع تحصيلي
چشم انداز و اهداف
نمودار سازماني
رياست دانشكده
معاونين و مديران
شوراها و كارگروه هاي تخصصي
پرسش هاي متداولFAQ
ارتباط با رياست دانشكده
ارتباط با دانشكده
نظرات و پيشنهادات
نقشه سايت
منشور اخلاقي
برنامه راهبردي و عملياتي
مجموعه تصاوير
مجموعه فيلم
مجموعه صوت
شماره هاي تماس
فرآيندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
معاون آموزشي
تقويم آموزشي
اطلاعيه هاي آموزش
دفاعيه ها
اخبار و اطلاعيه هاي دانش آموختگان
اخبار و اطلاعيه هاي استعداد درخشان
وظايف آموزش
اخبار دفاعيه ها
راهنماي آموزشي جديدالورود
اخبار و اطلاعيه هاي آموزش
آيين نامه آموزشي كارشناسي
آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد
آيين نامه آموزشي دكتري
آيين نامه امتحانات
فرم های کارشناسی
فرم های کارشناسی ارشد
فرم هاي دكتري
فرآيندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشي</span>امور پژوهشي
معاون پژوهشي واجرايي دانشكده
نشريات
پژوهشگران برتر
آيين نامه ها و فرم هاي پژوهشي
اعتبارهاي پژوهشي (گرنت)
فرايندهاي پژوهش
فهرست نشريات علمي معتبر و نامعتبر
آثار وتاليفات اساتيد و كارمندان
طرح هاي پژوهشي مصوب اعضاء هيات علمي
فرآيندهادانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ،دانشگاه الزهرا، دانشكده تربيت بدني    كدپستي : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاكس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.